Sme tu pre Vás. 

Naša nezisková organizácia je založená na princípoch empatie, solidarity a snahy o pozitívne zmeny vo svete. Sme tu, aby sme poskytli podporu a pomoc ľuďom v núdzi a podporili ich na ceste k lepšiemu zajtrajšku.

Naša vízia je jednoduchá: vytvoriť spoločnosť, kde každý má rovnaké príležitosti na dosiahnutie svojho plného potenciálu, bez ohľadu na životné okolnosti. Sme presvedčení, že každý človek má právo na dôstojný život plný možností a príležitostí na rast a rozvoj.

Či už ste v zložitej životnej situácii, potrebujete podporu pri riešení problémov, alebo len hľadáte spôsoby, ako sa zapojiť do pomoci ostatným, ste na správnom mieste. Naša organizácia poskytuje široké spektrum sociálnych služieb a  iných programov, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám našich klientov. 

Prehliadnite si naše projekty a aktivity a zistite, ako môžete byť súčasťou pozitívnych zmien. Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.


Pre koho sú určené služby našej organizácie ?

Občanom SR a EÚ. 

Ľuďom, ktorí stratili prístrešie, domov, rodinné alebo iné zázemie.

Ľuďom, ktorí opustili zdravotnícke zariadenia, detské domovy, väzenia a sú bez domova.

Ľuďom, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami.


( Zdroj: Štatistický úrad SR, EU Silc 2022 a Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík,  dáta roky 2021-2023 )


 „ Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek. “

  Marcus Tullius Cicero


Oficiálne stanovisko Dotyk dvoch dlaní, o. z. k pripravovanej novele zákona o neziskových organizáciách.

Prečo peniaze zo zahraničia ? 

Jedným z hlavných dôvodov je nedostatočná pozornosť a financovanie, ktoré Slovenská republika venuje sociálnej politike. Zatiaľ čo iné oblasti, ako je ekonomika a infraštruktúra, majú často prioritu vo verejných financiách, sociálna politika sa často stretáva so zanedbaním a nedostatkom finančných prostriedkov.

Prijať financie zo zahraničia nám umožňuje kompenzovať nedostatok finančnej podpory zo strany domácich zdrojov a zabezpečiť kontinuálnu a kvalitnú poskytovanú sociálnu službu našim klientom. Tieto finančné prostriedky nám poskytujú flexibilitu a možnosť investovať do projektov a programov, ktoré by inak neboli možné kvôli obmedzeným vnútroštátnym zdrojom.

Okrem toho medzinárodná spolupráca nám prináša nové poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy zo zahraničia, ktoré môžeme aplikovať na naše pracovné procesy a programy. Medzinárodná spolupráca a výmena skúseností je kľúčová pre neustále zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a riešenie aktuálnych sociálnych problémov.

Je dôležité si uvedomiť, že sociálna politika má zásadný vplyv na kvalitu života najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Príjem finančných prostriedkov zo zahraničia nám umožňuje vyrovnať sa s nedostatkom financií v sociálnej politike na Slovensku a poskytnúť podporu a pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú.

V súhrne je príjem financií zo zahraničia pre našu organizáciu kľúčový pre zabezpečenie kontinuity a kvality poskytovaných sociálnych služieb, ako aj pre kompenzáciu nedostatku verejných financií v sociálnej politike na Slovensku. Tieto financie nám umožňujú podporovať najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a prispievať k ich lepšiemu životu a integrácii do spoločnosti.

Nechápeme postoj jedincov, ktorí kritizujú skutočnosť, že štát podporuje neziskový sektor priveľa - a súčasne im prekáža to, že hľadáme peniaze inde. Milá vláda, keby tu fungovalo všetko správne, naša činnosť by nebola potrebná.

Avšak miesto Ďakujeme tu máme označovanie ako v predvojnovom Nemecku.

Upozorňujeme na to, že nie vďaka nám je na Slovensku skoro 900 000 ľudí na hranici chudoby.
V dnešnej dobe je spolupráca v neziskovom sektore nevyhnutná viac ako kedykoľvek predtým. Organizácie, ktoré sa zaoberajú charitatívnymi, humanitárnymi alebo sociálnymi iniciatívami, majú často obmedzené zdroje a schopnosti, aby sami zvládli komplexné problémy, s ktorými sa stretávajú.

Spolupráca medzi neziskovými organizáciami, vládnymi inštitúciami, miestnymi samosprávami, súkromným sektorom a ďalšími zainteresovanými stranami je kľúčom k úspešnému riešeniu týchto problémov. Keď sa organizácie spoja, môžu zdieľať zdroje, skúsenosti a know-how, čo umožňuje efektívnejšie a udržateľnejšie riešenia.

Spolupráca tiež umožňuje lepšiu koordináciu a synergický účinok medzi rôznymi aktérmi. Napríklad neziskové organizácie môžu spolupracovať so školami a komunitnými skupinami na vzdelávacích iniciatívach, zatiaľ čo podniky môžu poskytnúť finančnú podporu a odborné znalosti.

V konečnom dôsledku je spolupráca v neziskovom sektore kľúčom k dosiahnutiu väčšieho a trvalo udržateľného sociálneho, environmentálneho a hospodárskeho rozvoja. Je to investícia do lepšej budúcnosti pre všetkých, a preto je dôležité podporovať a podporovať spoluprácu medzi neziskovými organizáciami a inými aktérmi v spoločnosti. Viac info.


Noel Victor, Viktória Noemi a Mathias Krenek

Ahojte, som mladá mamina troch detí a potrebujem vašu pomoc. Môj najstarší syn Noel má 2 a pol roka, stredný syn Mathias 1 rok a 2 mesiace a najmladšia dcéra Viktória má len 2 týždne. Mám 20 rokov a žijeme spolu s ich otcom v prenajatom byte, čo je pre nás finančne náročné.

Read more »

Tobias Kellner

Som mamou dvoch nádherných detí, Tobiaska a jeho malej sestričky. Krátko pred mojimi 19. narodeninami sa nám narodil synček po náročnom pôrode s parezou brachiálneho plexu. Po roku každodenného intenzívneho cvičenia (najprv päťkrát denne, neskôr trikrát denne) sa nám podarilo ručičku rozhýbať. Hoci to ešte nie je dokonalé, Tobiasko môže svoju ruku používať, za čo sme nesmierne vďační.

Read more »

Alexej a Maxim Sedliačik

Maxim Sedliačik a Alexej Sedliačik sa narodili na začiatku novembra 2018 v 37+5 týždni tehotenstva. Tehotenstvo prebiehalo štandardne a nič nenaznačovalo tomu, že by mohlo byť niečo v neporiadku. Maximek, ako menší z dvojčiat, bol umiestnený v inkubátore na teplej podložke. Obaja chlapci sa narodili zdraví a napredovali v súlade s očakávaniami.

Read more »

Eliška Chmurčiaková

Som mamou 7-ročnej Elišky. V roku 2019 nám život obrátila naruby tragická správa – môj manžel a Eliškin ocko zomrel na akútnu leukémiu. Neskôr sa švagrinej zistila prítomnosť patogénneho variantu GATA2, čo viedlo k tomu, že aj Eliške vykonali genetické testy. V októbri 2022 jej potvrdili prítomnosť toho istého patogénneho variantu GATA2, ktorý zdedila po svojom ockovi.

Read more »

Násilie páchané na deťoch: Formy, dôsledky a riešenia.

Násilie páchané na deťoch je globálny problém, ktorý má závažné dôsledky na fyzické, emocionálne a psychické zdravie detí. Tento článok sa zameriava na rôzne formy násilia, ktoré deti zažívajú, príčiny a následky takéhoto násilia, a na účinné metódy a programy na pomoc deťom, ktoré sú obeťami násilia. Na záver sa pozrieme na príklady dobrej praxe zo zahraničia a poskytneme odkazy na ďalšie zdroje informácií.

Read more »

Pre vyhľadávanie služieb a zariadení iných organizácií, prosíme, kliknite na obrázok nižšie.


Naše poslanie

„ Pracovať na ukončovaní bezdomovectva a chudoby na Slovensku, pretože každý človek má právo na bezpečný domov a spokojný život. Stať sa pevným oporným bodom pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju ťažkú sociálnu situáciu. “