Naši partneri

Prevádzkovanie našej organizácie prináša situácie, ktorých riešenie by nebolo možné bez spolupráce s partnermi. Vážime si každú pomoc a podporu, ktorú dostávame.


 Naši partneri

Naše občianske združenie je hrdé na spoluprácu s rôznymi partnermi, ktorí nám pomáhajú dosiahnuť naše ciele a posilňujú našu schopnosť poskytovať kvalitné sociálne služby našim klientom. Bez ich podpory a angažovanosti by naša práca nebola možná.

Našimi partnermi sú napríklad: 

  • Lokálne komunity: Spolupracujeme s miestnymi komunitami a organizáciami na identifikáciu potrieb a poskytovaní prispôsobených služieb a podpory.
  • Oblastné a národné organizácie: Spolupracujeme s oblastnými a národnými organizáciami, ktoré nám poskytujú odborné znalosti, zdroje a podporu pre naše programy a iniciatívy.
  • Medzinárodné organizácie: Medzinárodná spolupráca nám prináša nové poznatky, skúsenosti a osvedčené postupy zo zahraničia, ktoré môžeme aplikovať na naše pracovné procesy a programy. Medzinárodná spolupráca a výmena skúseností je kľúčová pre neustále zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a riešenie aktuálnych sociálnych problémov.
  • Vládne inštitúcie: Spolupracujeme s vládnymi inštitúciami na zlepšení politík a programov v oblasti sociálnych služieb a na zabezpečení financovania a podpory pre naše projekty.
  • Súkromní darcovia: Spolupracujeme s individuálnymi darcami, nadáciami a spoločnosťami, ktoré nám poskytujú finančnú podporu a prostriedky na realizáciu našich programov a služieb.

Vďaka týmto partnerstvám sme schopní poskytovať komplexnú a efektívnu podporu našim klientom a prispievať k zlepšeniu kvality života v komunite.

Ak máte záujem o spoluprácu alebo sa chcete dozvedieť viac o našich partnerstvách, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na možnosť rozvíjať nové a udržiavať existujúce partnerstvá v prospech našej komunity.


Pixabay, a Canva Germany GmbH

JouwWeb B.V.


Tidio LLC

Bright Market (dba FastSpring)


Produkty pre záchranu života dodáva