Povinné zverejňovanie

Na tejto stránke zverejňuje občianske združenie Dotyk dvoch dlaní, o.z. dokumenty, ktoré je povinné zverejňovať.


Povinné zverejňovanie

Táto sekcia obsahuje informácie a dokumenty, ktoré sme povinní zverejňovať podľa platných legislatívnych požiadaviek a noriem nielen v oblasti sociálnych služieb. Naše občianske združenie sa zaväzuje k transparentnosti a otvorenosti voči našim klientom, partnerom a verejnosti. 

Veríme, že transparentné zverejňovanie týchto informácií pomáha posilňovať dôveru našich klientov, partnerov a verejnosti voči našej organizácii a prispieva k zlepšeniu kvality našej práce. 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo požiadavky na ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na možnosť poskytnúť vám potrebné informácie a odpovede na vaše otázky.

...