Kampane

Projekty a kampane sú pre našu organizáciu najdôležitejšie. Venujeme im čas a úsilie. Prispôsobujeme ich ľudským príbehom a potrebám, ktoré sú pestré. Takto sa snažíme byť plnohodnotným a nápomocným členom komunity.


Pre zobrazenie kampane, prosíme, kliknite na obrázok.