Prečítajte si

Ľudské príbehy. Tie ťažké, smutné či tie pekné, veselé. Aj to je súčasť našej práce. Rovnako vás možno zaujmú aj odborné články na rôzne témy.


Prečítajte si

Vplyv dobrovoľníctva na rozvoj komunít a spoločnosti.

Dobrovoľníctvo je kľúčovou súčasťou občianskej spoločnosti, ktorá umožňuje jednotlivcom aktívne prispievať k zlepšeniu svojich komunít a celej spoločnosti. Má širokospektrálny vplyv, od posilnenia sociálnej súdržnosti, podpory individuálneho rozvoja, až po riešenie konkrétnych spoločenských problémov.

Read more »

Využitie kníh v sociálnych službách.

Knihy a literatúra zohrávajú v našom živote dôležitú úlohu, poskytujúc nielen zábavu a vzdelanie, ale aj emocionálnu podporu a únik z reality. V kontexte sociálnych služieb sa tento potenciál kníh využíva na zlepšenie kvality života ľudí rôznych vekových skupín a sociálnych zázemí.

Read more »

Ako financovať neziskové organizácie ?

Financovanie neziskových organizácií je základným prvkom ich schopnosti plniť svoje poslanie a poskytovať služby komunite. Bez adekvátneho financovania by neziskové organizácie nemohli fungovať, rásť ani prinášať pozitívne zmeny.

Read more »

Vplyv rozvodu na život dieťaťa.

Rozvod rodičov je jednou z najťažších skúseností, ktorú môže dieťa zažiť. Táto udalosť ovplyvňuje všetky aspekty jeho života, vrátane emocionálneho, sociálneho a akademického vývinu. Je však dôležité si uvedomiť, že rodič sa nikdy nerozvádza s dieťaťom, ale s partnerom či partnerkou. Tým sa zdôrazňuje význam zachovania stabilného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom aj po rozvode.

Read more »

Prepojenie generácií: Interakcia medzi dôchodcami a mládežou.

Medzigeneračná spolupráca prináša široké spektrum výhod pre všetkých zúčastnených. Pre dôchodcov v zariadeniach sociálnych služieb môže byť interakcia s mladými ľuďmi zdrojom radosti, spoločenskej aktivity a pocitu účelnosti. Mládež môže na druhej strane získať múdrosť, životné skúsenosti a rešpekt k staršej generácii.

Read more »

Ako hovoriť s deťmi o "špeciálnych deťoch"?

Hovoriť s deťmi o "špeciálnych deťoch" je dôležité pre ich rozvoj empatie, porozumenia a rešpektu voči rôznorodosti. Špeciálne deti môžu byť chudobné, mať zdravotné problémy alebo iné rozdielnosti, ktoré ich odlišujú od väčšiny.

Read more »

Ako a prečo hovoriť s deťmi o ľuďoch bez domova.

Hovoriť s deťmi o ľuďoch bez domova je dôležité nielen pre ich osobnostný a sociálny rozvoj, ale aj pre budovanie empatie a porozumenia v spoločnosti. Deti sú vnímavé a citlivé na spoločenské otázky, a preto je potrebné im ich vysvetľovať primerane k ich veku a schopnostiam.

Read more »