Naše zariadenia a služby

Pracujeme na tom, aby sme boli k Vám postupne čo najbližšie. Preto sa snažíme otvárať zariadenia na viacerých miestach Slovenska. Je to však náročná a dlhodobá cesta.

Pokiaľ sa pre vzdialenosť nemôžete obrátiť priamo na niektoré naše zariadenie, môžete kontaktovať služby našej organizácie so zameraním na celé Slovensko.


Naše zariadenia a služby

Pre zobrazenie služieb a zariadení v danom meste, prosíme, kliknite na obrázok mesta nižšie.