Kontakty

Všetky potrebné kontakty nájdete prehľadne usporiadané v nasledujúcich častiach tejto webovej stránky.


Ak máte otázky, záujem o naše služby alebo by ste sa radi dozvedeli viac o našej práci, neváhajte nás kontaktovať.

Základné kontakty Dotyk dvoch dlaní, o. z.


 • Názov organizácie

Dotyk dvoch dlaní, o. z.

 • Právna forma

Občianske združenie

 • IČO

56180594

 • DIČ

2122276541

 • IČ DPH podľa § 7a

SK2122276541

Len pri nákupe tovaru a služieb zo zahraničia. 

 • Sídlo

( iba registračné sídlo )

Mierové námestie 940/1

924 01 Galanta

 • Poštová adresa pre balíky

Martin Laluha

P.O BOX 247

924 01 Galanta

 • Email

info@dotykdvochdlani.sk 

 • Telefón

+421 940 828 598

+421 951 081 538


 • Registračné číslo

VVS/1-900/90-69677

 • Registrový úrad

MV SR

 • Transparentný účet

Názov účtu: Dotyk dvoch dlaní, o. z.

SK80 0900 0000 0052 1842 2217


Kontaktná kancelária Galanta

Bratislavská 1458/71

924 01, Galanta

Telefón: +421 951 081 538

Email: info@dotykdvochdlani.sk 

( kancelária nemá prevádzkové hodiny - je potrebné sa dopredu ohlásiť )

Čo je občianske združenie ? ( o. z. )

Občianske združenie je v právnom zmysle právnická osoba združujúca svojich členov, ktorými môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

Občianske združenie svoju právnu subjektivitu, čo znamená, že môže konať vo vlastnom mene (uzatvárať rôzne zmluvy, nadobúdať majetok a ďalej s ním disponovať, prijímať dary alebo zamestnávať zamestnancov) a zároveň nesie aj zodpovednosť za svoje konanie (môže dostať sankciu v prípade porušenia zákona, môže byť žalovaný v súdnom spore)

Činnosť občianskeho združenia je väčšinou zameraná na uplatňovanie záujmov jej členov, to však nevylučuje ani verejnoprospešné aktivity združenia.

Občianske združenia majú v súčasnosti rôznorodé zamerania – šport, hobby, vzdelávanie, pomoc druhým ... 

Ostatné dôležité kontakty

 • Kontakt pre dobrovoľníkov

- Email

dobrovolnici@dotykdvochdlani.sk 

- Telefón

+421 940 828 598

 • Kontakt pre získanie dokladov              

- Email

doklady@dotykdvochdlani.sk 

- Telefón

+421 940 828 598

 • Kontaktná osoba pre GDPR

- Email

gdpr@dotykdvochdlani.sk 

- Telefón

+421 0940 828 598


 • Kontakt pre príjem podpory/darov

- Email

podpora@dotykdvochdlani.sk 

- Telefón

+421 940 828 598

 • Kontakt pre členstvo v občianskom združení 

- Email

clenstvo@dotykdvochdlani.sk 

- Telefón

+421 940 828 598

 • Kontakt pre záujemcov o prácu

- Email

kariera@dotykdvochdlani.sk 

- Telefón

+421 940 828 598


Ak chcete podporiť našu prácu, môžete nám prispieť na chod občianskeho združenia nasledovne: 

Prevodom alebo vkladom na náš transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni.


Cez službu PayPal

Naskenujte QR kód pomocou mobilného telefónu a nasledujte inštrukcie. 


Cez službu PayMe 


Naše sociálne siete