Kariéra

Za úspechom každej organizácie sú aj jej zamestnanci a dobrovoľníci.

Práca v neziskovom sektore je špecifický druh práce. Je spojená s množstvom neočakávaných situácií. Ak aj napriek tomu máte záujem o zamestnanie v našej organizácii na niektorej z voľných pozícií, budeme radi, ak nám zašlete svoj životopis .

Hľadáme vášnivých a oddaných jednotlivcov, ktorí sa chcú stať súčasťou nášho dynamického tímu a prispievať k našej spoločnej misii pomáhať ľuďom a zlepšovať kvalitu ich života.


Kariéra

Hľadáme vášnivých a oddaných jednotlivcov, ktorí sa chcú stať súčasťou nášho dynamického tímu a prispievať k našej spoločnej misii pomáhať ľuďom a zlepšovať kvalitu ich života.


Prečo pracovať u nás ?

  • Zmysluplná práca: V našej spoločnosti budete mať príležitosť pracovať na projektoch, ktoré majú skutočný vplyv na životy ľudí. Každý deň sa budete cítiť hrdí, že ste súčasťou tímu, ktorý mení svet k lepšiemu.

  • Rozmanitosť a inklúzia: V našom tíme vítame rozmanitosť a rešpektujeme individuálne rozdiely. Veríme, že rôznorodosť prispieva k lepšiemu rozhodovaniu a kreatívnemu mysleniu. Bez ohľadu na vašu etnickú príslušnosť, pohlavie, vek, schopnosti alebo presvedčenie, ste v našej spoločnosti vítaní.

  • Rast a rozvoj: Veríme, že rast jednotlivca je kľúčom k úspechu celej organizácie. Preto sa zaväzujeme k podpore vášho osobného a profesionálneho rozvoja prostredníctvom školení, mentorstva a príležitostí na kariérny rast.

  • Tímová spolupráca: V našom tíme prevláda atmosféra dôvery, spolupráce a vzájomnej podpory. Veríme, že spoločné úsilie a synergia vytvárajú lepšie výsledky. Sme tu pre seba navzájom, aby sme sa vzájomne podporovali a inšpirovali.


Ako sa stať súčasťou nášho tímu?

Môžete reagovať priamo na pracovnú ponuku uvedenú v nasledujúcom texte. Prípadne nám môžete poslať životopis na e-mailovú adresu: kariera@dotykdvochdlani.sk


Aktuálne obsadzujeme tieto pracovné pozície: