Členstvo v o. z.

Páči sa Vám činnosť našej organizácie? Ak áno, môžete sa stať členom nášho občianskeho združenia.


Členstvo v o. z.

či sa Vám činnosť našej organizácie? Ak áno, môžete sa stať členom nášho občianskeho združenia.

Prečítajte si, prosíme, naše stanovy, vyplňte prosím prihlášku a počkajte na naše vyjadrenie.

Členstvo v našom o. z. schvaľuje jeho predseda. 

 

Práva člena nášho o. z.

- podieľať sa na činnosti združenia,

- voliť a byť volený do orgánov združenia,

- obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami,

- byť informovaný o činnosti združenia.

Povinnosti člena nášho o. z.:

- dodržiavať stanovy združenia,

- pomáhať pri naplňovaní cieľov združenia,

- platiť členské príspevky,

- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.


Stanovy


Členské príspevky

Jednotlivec

12€/rok 

Firma 

24€/rok

Nezisková organizácia

6€/rok


Stačí vyplniť a zaslať prihlášku