Projekt - Terénna adiktologická služba

Adiktológia (anglicky addictology ) je veda zaoberajúca sa závislosťami, ich prevenciou, pôvodom, liečbou, výskumom, poradenstvom a inými súvislosťami. V užšom poňatí sa zaoberá závislosťami na návykových látkach.   


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. 

Lokalita:

Celé Slovensko

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození závislosťou


Informácie

Terénna adoktologická služba je zameraná na poskytovanie pomoci pri zvládaní závislostí. 

Je vykonávaná v prirodzenom prostredí klientov (v byte, komunite). Služba je poskytovaná ľuďom, pre ktorých sú štandardné programy zamerané na závislosť ako takú málo dostupné. 

Kladieme dôraz aj na prevenciu a informovanosť o problematike. 

Pomáhame zvládať psychické stavy spojené zo závislosťou. Ponúkame pomocnú ruku ľuďom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť. 

V dnešnej dobe poznáme veľké množstvo závislostí. 

Napríklad : 

 • Závislosť na alkohole
 • Závislosť na opioidoch (napr. heroín)
 • Závislosť na kanabinoidoch
 • Závislosť na sedatívach alebo hypnoticiach
 • Závislosť na kokaíne
 • Závislosť na iných stimulanciách vrátane kofeínu a pervitínu
 • Závislosť na halucinogénoch (napr. MDMA (extáza))
 • Závislosť na tabaku
 • Závislosť na organických rozpúšťadlách

Avšak nemožno vylúčiť aj závislosť na práci, internete, patologické hráčstvo... Stále majú niektoré spoločné rysy. Pre úplnosť teda doplníme:

 • Poruchy príjmu potravy
 • Nadmerné sexuálne nutkanie
 • Závislá porucha osobnosti
 • Patologické hráčstvo
 • Pyrománia
 • Kleptománia
 • Trichotillománia
 • Iné nutkavé a impulzívne poruchy (- do ktorých možno zaradiť napr. workoholizmus)

Čo je adiktológia ?

Adiktológia je odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, liečbou a výskumom rizikových foriem správania, ktoré môžu viesť k závislosti.

Viac info tu:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adiktologie#L%C3%A9%C4%8Dba_z%C3%A1vislost%C3%AD

Terénna adiktologická služba je poskytovaná aj v projektoch Z detského domova do spoločnosti a Z väzenia do práce. 


Ciele projektu 

 •  skvalitnenie poskytovanej pomoci klientom s ohľadom na ich posilnenie, aby boli schopní v budúcnosti riešiť svoje životné problémy sami
 •  poskytovanie pomoci klientom formou rozhovoru a nasmerovania na správne služby

Tu poskytujeme Terénnu adiktologickú službu


Prievidza 

Sládkovičovo


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie