Ako komunikovať s dieťaťom o tom, že jeden alebo obaja rodičia sú vo výkone trestu.

Published on 16 June 2024 at 14:07

Komunikácia s dieťaťom o tom, že jeden alebo obaja rodičia sú vo väzení, je nesmierne náročná a citlivá úloha. V tomto návode sa zameriame na to, ako viesť tieto rozhovory s rôznymi vekovými skupinami detí, vrátane dospievajúcich a zdravotne alebo mentálne postihnutých detí. Poskytneme aj odporúčania ohľadom návštev vo väzení a príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Ako komunikovať s malým dieťaťom

Príprava na rozhovor

 1. Vyberte vhodný čas a miesto: Rozhovor by mal prebiehať v bezpečnom a známom prostredí, kde sa dieťa cíti pohodlne.
 2. Zabezpečte prítomnosť dôvernej osoby: Ak je to možné, nech je pri rozhovore prítomná ďalšia osoba, ktorej dieťa dôveruje.
 3. Pripravte sa emocionálne: Rozhovor môže byť emocionálne náročný aj pre vás, preto sa snažte zostať pokojní a sústredení.

Samotný rozhovor

 1. Používajte jednoduchý jazyk: Vysvetlite situáciu pomocou zrozumiteľných a veku primeraných slov.
 2. Buďte úprimní: Povedzte pravdu, aj keď je to ťažké. Dieťa by malo vedieť, čo sa deje, ale bez zbytočných detailov.
 3. Ubezpečte dieťa: Uistite dieťa, že ho ľúbite a že situácia nie je jeho vinou.
 4. Odpovedzte na otázky: Buďte pripravení odpovedať na otázky úprimne a jasne.
 5. Venujte pozornosť emóciám dieťaťa: Pozorne sledujte reakcie dieťaťa a poskytnite mu emocionálnu podporu.

Ako komunikovať s dieťaťom v puberte

Príprava na rozhovor

 1. Vyberte vhodný čas a miesto: Rozhovor by mal prebiehať v prostredí, kde sa dospievajúci cíti bezpečne a pohodlne.
 2. Zabezpečte otvorenú komunikáciu: Povzbuďte dieťa, aby vyjadrovalo svoje pocity a obavy.
 3. Pripravte sa na otvorenú diskusiu: Buďte pripravení diskutovať o rôznych aspektoch situácie a odpovedať na otázky.

Samotný rozhovor

 1. Buďte priamy a úprimný: Vysvetlite situáciu otvorene a pravdivo.
 2. Poskytnite podporu: Ubezpečte dospievajúceho, že má vašu podporu a že situáciu budete riešiť spoločne.
 3. Diskutujte o dôsledkoch: Preberte praktické a emocionálne dôsledky situácie a ako ich budete zvládať.
 4. Povzbuďte vyjadrenie pocitov: Podporte dospievajúceho, aby otvorene hovoril o svojich pocitoch a obavách.
 5. Zapojte dospievajúceho do riešenia: Spolupracujte na hľadaní spôsobov, ako zvládať situáciu.

Ako komunikovať so zdravotne alebo mentálne postihnutým dieťaťom

Príprava na rozhovor

 1. Vyberte vhodný čas a miesto: Zvoľte prostredie, kde sa dieťa cíti bezpečne a pohodlne.
 2. Použite podporu špecialistu: Ak je to možné, požiadajte o pomoc špecialistu, ktorý má skúsenosti s prácou s postihnutými deťmi.
 3. Pripravte si vizuálne pomôcky: Vopred si pripravte pomôcky, ktoré môžu pomôcť dieťaťu lepšie pochopiť situáciu.

Samotný rozhovor

 1. Používajte jednoduchý a zrozumiteľný jazyk: Prispôsobte vysvetlenie schopnostiam dieťaťa.
 2. Využívajte vizuálne pomôcky: Použite obrázky alebo iné pomôcky, ktoré môžu pomôcť dieťaťu pochopiť situáciu.
 3. Poskytnite emocionálnu podporu: Uistite dieťa, že ho ľúbite a že ste tu pre neho.
 4. Opakujte a overujte porozumenie: Uistite sa, že dieťa rozumie tomu, čo ste mu vysvetlili.
 5. Sledujte reakcie dieťaťa: Pozorne sledujte, ako dieťa reaguje, a poskytnite mu ďalšiu podporu podľa potreby.

Sú návštevy vo väzení vhodné?

Návštevy vo väzení môžu byť pre dieťa emocionálne náročné, ale môžu tiež pomôcť udržať vzťah s rodičom. Pred návštevou zvažte nasledujúce:

 1. Vek dieťaťa: Malé deti môžu návštevu ťažšie znášať.
 2. Emocionálna zrelosť: Zvážte, či je dieťa emocionálne pripravené na takúto skúsenosť.
 3. Podpora špecialistu: Zvážte konzultáciu so psychológom alebo iným odborníkom pred prvou návštevou.
 4. Príprava na návštevu: Pred návštevou vysvetlite dieťaťu, čo môže očakávať a ako návšteva prebehne.
 5. Dohľad počas návštevy: Zabezpečte, aby dieťa počas návštevy sprevádzala osoba, ktorej dôveruje.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

 • USA: Program "Sesame Street in Communities" poskytuje zdroje pre rodiny, kde je rodič vo väzení. Pomáha deťom pochopiť a spracovať situáciu pomocou videí, kníh a interaktívnych nástrojov.
 • Veľká Británia: Organizácia "Prison Advice and Care Trust (PACT)" poskytuje podporu rodinám a deťom väzňov vrátane vzdelávacích programov a poradenských služieb.
 • Austrália: Program "SHINE for Kids" podporuje deti väzňov prostredníctvom vzdelávacích a rekreačných aktivít, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť situáciu a udržať kontakt s rodičom.
 • Nórsko: Organizácia "WAYBACK" pomáha bývalým väzňom integrovať sa späť do spoločnosti a poskytuje podporu ich rodinám vrátane detí.
 • Kanada: Program "MOMS Program" v provincii Ontario ponúka matkám vo väzení možnosť stretávať sa so svojimi deťmi v bezpečnom a podporujúcom prostredí.

Zdroje

 1. Sesame Street in Communities. (n.d.). Retrieved from sesamestreetincommunities.org
 2. Prison Advice and Care Trust (PACT). (n.d.). Retrieved from prisonadvice.org.uk
 3. SHINE for Kids. (n.d.). Retrieved from shineforkids.org.au
 4. WAYBACK. (n.d.). Retrieved from wayback.no
 5. MOMS Program. (n.d.). Retrieved from momsprogram.ca

Tento návod poskytuje podrobné odporúčania, ktoré vám môžu pomôcť viesť náročné rozhovory s deťmi o tom, že jeden alebo obaja rodičia sú vo väzení. Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné a môže potrebovať špecifický prístup. Buďte trpezliví, otvorení a podporujúci počas celého procesu.