Projekt - Ženy na ulici

Ženy na ulici v číslach 

Vek Početnosť - minimálne
0 - 14 rokov 5 347
15 - 64 rokov 20 766
65 + 1 831
Spolu 27 944

 ( Zdroj: Štatistický úrad SR, EU Silc 2022 )


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Lokalita:

Celé Slovensko

Cieľová skupina:

Ženy na ulici a v zložitej sociálnej situácii


Informácie

O ženách bez domova sa veľmi málo hovorí. Ženy na ulici sú často verejnosti skryté. Pritom patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

Nie je však správne tento problém podceňovať alebo prehliadať. Je dôležité o ňom hovoriť a riešiť ho.

Problematická situácia žien bez domova zahŕňa viac ako len problém ohľadom bývania.

Ide o komplexnú sieť faktorov, ktoré spolu vzájomne interagujú a zasahujú do každodenného života týchto žien.

Ženy na ulici prežívajú mnohé problémy pri svojom každodennom živote.

Napríklad:

Menštruačná chudoba

Vstúpte do sveta, kde sa preplieta bolesť a neistota, kde ženy čelia výzvam každý mesiac, ktoré sú pre mnohé neviditeľné a prehliadané. Menštruačná chudoba je realitou, s ktorou sa stretávajú ženy po celom svete.

Pre mnohé ženy je prístup k hygienickým produktom na menštruáciu samozrejmosťou. No pre mnohé iné, najmä pre tie, ktoré sa ocitli v zraniteľných situáciách, ako sú bezdomovkyne, obetiam domáceho násilia alebo ľuďom v núdzi, môže byť táto jednoduchá potreba nedosiahnuteľná.

Menštruácia nie je len fyziologický jav, je to aj spoločenská téma, ktorá hovorí o nerovnosti, o chudobe a o nedostatku vzdelania. Nedostatok hygienických produktov na menštruáciu môže mať vážne dôsledky na zdravie, pohodu a sebavedomie žien.

Preto je dôležité, aby sme sa postarali o to, aby každá žena mala prístup k hygienickým produktom na menštruáciu bez ohľadu na svoju socioekonomickú situáciu. Musíme vytvoriť prostredie, kde sa otvorene diskutuje o menštruácii a kde sa podporuje vedomie a porozumenie tejto téme. Musíme poskytnúť podporu a podporu ženám v ich boji s menštruačnou chudobou a pracovať na tom, aby sme zmenili systém, ktorý tento problém ignoruje.

Spoločne môžeme zabezpečiť, aby každá žena mala prístup k hygienickým produktom na menštruáciu, aby sme zabezpečili, že menštruácia nebude prekážkou na ceste k úspechu a dôstojnosti. Iba týmto spoločným úsilím môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu a vytvoriť spoločnosť, kde sa každá žena cíti akceptovaná, podporovaná a rešpektovaná.

Tehotenstvo žien, ktoré žijú na ulici

Tehotenstvo je obdobie plné radosti, očakávania a nádeje, ale pre ženy bez domova môže byť tento čas plný neistoty, obáv a zraniteľnosti. Ženy, ktoré nemajú strechu nad hlavou, sa často stretávajú s jedinečnými výzvami a prekážkami v súvislosti s tehotenstvom, ktoré môžu mať vážne dôsledky na ich zdravie a pohodu.

Pre ženy bez domova je prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva často obmedzený. Nedostatok pravidelných lekárskych kontrol, potrebných liekov a poradenstva môže mať negatívny vplyv na zdravie matky aj dieťaťa. Okrem toho, ženy bez domova čelia aj zvýšenému riziku komplikácií počas tehotenstva a pôrodu, často v dôsledku životných podmienok a sociálnych faktorov, ktoré súvisia s bezdomovectvom.

Navyše, ženy bez domova často čelia aj nedostatku podpory zo strany spoločnosti počas tehotenstva. Nedostatok prístupného stabilného bývania, finančných prostriedkov a sociálnej podpory môže viesť k pocitu izolácie a osamelosti, čo môže mať negatívny vplyv na ich emocionálne a duševné zdravie.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby ženy bez domova mali prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti a podpore počas tehotenstva. To zahŕňa poskytovanie prístupu k prenatálnej starostlivosti, liekom, poradenstvu a podpore, ako aj vytváranie bezpečného a podporného prostredia, v ktorom sa môžu cítiť podporované a rešpektované.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami bezdomovectva u žien, vrátane nedostatku vhodného bývania, nedostatku finančných prostriedkov a nedostatku sociálnej podpory. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spoločnosti, kde sa každá žena cíti podporovaná a rešpektovaná počas tehotenstva a kde má každé dieťa rovnaké šance na zdravý a šťastný život.

Zdravotné problémy

Zdravotné problémy žien bez domova predstavujú zložitú a naliehavú problematiku, ktorá často ostáva neviditeľná alebo prehliadaná. Tieto ženy čelia mnohým výzvam, ktoré ovplyvňujú ich fyzické, duševné a emocionálne zdravie. Nedostatok prístupu k primeranej zdravotnej starostlivosti, životné podmienky na uliciach a sociálne faktory sú len niektoré z mnohých faktorov, ktoré prispievajú k ich zdravotným problémom.

Jedným z hlavných zdravotných problémov, s ktorými sa ženy bez domova stretávajú, sú infekčné ochorenia a chronické choroby. Nedostatok pravidelnej zdravotnej starostlivosti a hygienických podmienok môže viesť k zvýšenému riziku infekcií a ďalších zdravotných komplikácií. Okrem toho, mnohé ženy bez domova trpia chronickými chorobami, ako sú hypertenzia, cukrovka alebo duševné poruchy, ktoré často ostávajú neliečené alebo nedostatočne liečené.

Ženy bez domova majú obmedzený prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti a liekom. Nedostatok financií, neistota bývania a nedostatok dôvery v zdravotný systém sú len niektoré z mnohých prekážok, ktoré bránia týmto ženám v získaní potrebnej starostlivosti.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby ženy bez domova mali prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti a liekom. To zahŕňa poskytovanie mobilných zdravotných služieb, bezplatných klinik a zdravotných poradní pre ženy bez domova. Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami bezdomovectva u žien, vrátane nedostatku bývania, nezamestnanosti a nedostatku sociálnej podpory.

Spoločne môžeme pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že každá žena bez domova má prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti a podpore, ktorá jej umožní dosiahnuť lepšie zdravie a kvalitnejší život. Je našou morálnou povinnosťou a zároveň investíciou do lepšej budúcnosti pre všetkých.

Samota

Samota je bolestivou realitou pre mnohé ženy bez domova, ktoré sa ocitli na uliciach. Je to viac ako len nedostatok spoločnosti; je to pocit izolácie, osamelosti a opustenosti, ktorý môže mať vážne dôsledky na duševné zdravie a celkový blahobyt týchto žien.

Pre mnohé z týchto žien znamená ulica stratu nielen domova, ale aj rodiny a sociálnej siete ( priateľov ). Odtrhnutie od príbuzných a blízkych priateľov zanecháva medzeru, ktorú je ťažké zaplniť. Bez vzájomnej podpory môže samota zhoršovať existujúce duševné problémy a viesť k depresii, úzkosti a iným psychickým poruchám.

Okrem toho je samota spojená aj s pocitom nebezpečenstva a zraniteľnosti. Ženy bez domova sú často vystavené rizikám ako je násilie, zneužívanie a obchodovanie s ľuďmi, a samota môže zvýšiť ich zraniteľnosť voči týmto nebezpečenstvám.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby tieto ženy necítili samotu a izoláciu. Poskytovanie podporných a inkluzívnych prostredí, kde sa môžu stretnúť, zdieľať svoje skúsenosti a podporovať sa navzájom, môže pomôcť zmierniť pocit samoty. Mobilné zdravotné služby, psychologická podpora a bezplatné kliniky sú ďalším spôsobom, ako týmto ženám poskytnúť podporu a starostlivosť, ktorú potrebujú.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami samoty u žien na ulici, vrátane nedostatku sociálnej podpory, nezamestnanosti a nedostatku bezpečného bývania. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spoločnosti, kde sa každá žena cíti podporovaná, chránená a rešpektovaná, a kde sa samota stáva výnimkou, nie pravidlom.

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi je ohavným zločinom, ktorý sa často vyskytuje v tieni ulíc a tmy, kde ženy bez domova čelia vysokému riziku byť obeťami. Pre mnohé z týchto žien predstavuje ulica miesto neistoty, kde sú vystavené nebezpečenstvu a vykorisťovaniu, najmä pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi.

Ženy bez domova sa často stávajú cieľom obchodníkov s ľuďmi, ktorí zneužívajú ich zraniteľnú pozíciu a bezmocnosť. Sú nútené do prostitúcie, nútenej práce alebo iných foriem vykorisťovania výmenou za základné potreby, ako je potrava, úkryt alebo drogy. Často sú zneužívané a vystavené násiliu a vykorisťovaniu, pričom majú obmedzené možnosti úniku alebo získania pomoci.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby sme chránili tieto ženy pred obchodovaním s ľuďmi a poskytli im bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu cítiť chránené a podporené. To zahŕňa poskytovanie prístupu k bezpečnému útočisku, bezplatným zdravotným a psychologickým službám, a podpore od vyškolených odborníkov na obchodovanie s ľuďmi.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami obchodovania s ľuďmi u žien na ulici, vrátane nedostatku sociálnej podpory, chudoby a zneužívania. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spoločnosti, kde sa každá žena cíti chránená, podporovaná a rešpektovaná, a kde je obchodovanie s ľuďmi chápané ako zločin proti ľudskosti.

Týranie žien

Týranie žien je ohavným zločinom, ktorý sa často prejavuje aj v životoch žien bez domova. Pre mnohé z týchto žien je ulica miestom, kde sa stávajú obeťami rôznych foriem týrania, ako je fyzické, emocionálne, sexuálne a ekonomické zneužívanie.

Násilie páchané na ženách bez domova môže byť systematické a trvalé, pričom obete čelia mnohým prekážkam pri hľadaní pomoci a ochrany. Nedostatok bezpečného útočiska a prístupu k zdrojom podpory často zanecháva tieto ženy v bezmocnom postavení, kde sú nútené tolerovať násilie a zneužívanie.

Okrem toho môžu byť ženy bez domova vystavené aj týraniu zo strany iných bezdomovcov, pouličných gangov alebo osôb, ktoré zneužívajú ich zraniteľnú pozíciu. Toto týranie môže mať vážne dôsledky na ich fyzické a duševné zdravie a často vedie k chronickým zdravotným problémom a psychickým poruchám.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby sme chránili tieto ženy pred týraním a poskytli im bezpečné útočisko a podporu. To zahŕňa poskytovanie prístupu k bezpečným útočiskám, bezplatným zdravotným a psychologickým službám a podpore od vyškolených odborníkov na týranie.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami týrania u žien na ulici, vrátane nedostatku sociálnej podpory, chudoby a zneužívania. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spoločnosti, kde sa každá žena cíti chránená, podporovaná a rešpektovaná, a kde je týranie považované za neprijateľné a nezákonné.

Ťažko dostupná osobná hygiena

Pre ženy bez domova je prístup k základným hygienickým potrebám často výzvou a často nedostupným luxusom. Nedostatok prístupu k hygienickým zariadeniam, tečúcej vode, čistým odevom a hygienickým produktom môže mať vážne dôsledky na ich fyzické a emocionálne zdravie.

Ženy bez domova sa často ocitajú v situácii, kde nemajú prístup k základným hygienickým zariadeniam, ako sú toalety, sprchy alebo umývárky. Nedostatok prístupu k tečúcej vode a čistým toaletám môže viesť k zvýšenému riziku infekcií, dermatologických problémov a iných zdravotných komplikácií.

Okrem toho, ženy bez domova čelia aj nedostatku prístupu k hygienickým produktom, ako sú hygienické vložky, tampóny alebo plienky. Nedostatok týchto základných potrieb môže mať vážne dôsledky na ich pohodu a sebavedomie a môže spôsobiť nepríjemné a nebezpečné situácie, ako je napríklad únik alebo špinavé podmienky.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby sme ženám bez domova poskytli prístup k základným hygienickým potrebám. To zahŕňa poskytovanie prístupu k čistým toaletám, sprchám a umývárkam prostredníctvom verejných zariadení alebo mobilných hygienických jednotiek. Taktiež je dôležité zabezpečiť, aby mali prístup k hygienickým produktom, ako sú hygienické vložky, tampóny alebo plienky, bezplatne alebo za symbolický poplatok.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami nedostatku prístupu k hygienickým potrebám u žien na ulici, vrátane nedostatku financií, nezamestnanosti a bezdomovectva. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spoločnosti, kde sa každá žena cíti dôstojne, chránená a podporovaná, bez ohľadu na jej životnú situáciu.

 

Sťažené podmienky pri hľadaní zamestnania

Pre ženy bez domova je hľadanie zamestnania obzvlášť ťažkou úlohou, pretože sa stretávajú s rôznymi prekážkami a ťažkosťami, ktoré bránia ich úspešnému začleneniu sa do pracovného procesu.

Jedným z hlavných problémov je nedostatok stabilného bývania. Ženy bez domova sa často ocitajú v situácii, kde nemajú prístup k stabilnému bývaniu, čo komplikuje hľadanie a udržanie zamestnania. Bezpečné a stabilné bývanie je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné začlenenie sa do pracovného trhu.

Okrem toho, mnohé ženy bez domova čelia aj ďalším prekážkam, ako sú nedostatok vzdelania a odborného vzdelania, nedostatok pracovných skúseností a nedostatok podpory zo strany pracovných agentúr a zamestnávateľov. Tieto faktory sťažujú ich schopnosť nájsť a udržať si prácu, čo vedie k začarovanému kruhu chudoby a nezamestnanosti.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby sme poskytli ženám bez domova podporu a prostriedky potrebné na zlepšenie ich pracovných možností. To zahŕňa poskytovanie prístupu k vzdelávaniu a odbornej príprave, pracovným programom a mentorstvu, ktoré im pomôžu získať potrebné zručnosti a skúsenosti na trhu práce.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami nezamestnanosti u žien na ulici, vrátane nedostatku stabilného bývania, chudoby a nedostatku podpory zo strany spoločnosti. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spoločnosti, kde sa každá žena cíti podporovaná, chránená a rešpektovaná, a kde má každá žena rovnaké príležitosti na úspešné začlenenie sa do pracovného trhu.

Vstúpte do sveta tých, ktorí nemajú strechu nad hlavou, a otvorí sa vám pohľad na život žien bez domova.

Je to temná časť našej spoločnosti, ktorá často zostáva neviditeľnou a prehliadanou.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že ženy bez domova sú len neznáme tváre, ktoré prechádzajú okolo nás bez povšimnutia. No ich príbehy hovoria o bolesti, neprijatí a strate. Tieto ženy sa často ocitajú v bezvýchodiskových situáciách, z ktorých sa ťažko dostávajú. Majú zhoršený prístup k základným službám ako je zdravotná starostlivosť, vzdelanie alebo sociálna podpora.

Navyše, mnoho z nich je vystavených rizikám ako je násilie, zneužívanie alebo obchodovanie s ľuďmi. Ich cesta je často cestou chladnými uličkami, kde sa stretávajú s predsudkami a nedostatkom porozumenia zo strany spoločnosti.

Riešenie tejto problematiky vyžaduje komplexný a multidisciplinárny prístup. Musíme sa postarať o to, aby tieto ženy mali prístup k dôstojnému bývaniu, kvalitnej zdravotnej starostlivosti a podpore zo strany komunity. Musíme poskytnúť bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu tieto ženy uzdraviť a získavať dôveru do seba. Musíme vytvoriť systém, ktorý bude reagovať na individuálne potreby každej ženy a poskytneme im príležitosť na obnovenie svojho života.

Avšak, nezabúdajme, že skutočné riešenie tejto problematiky začína u každého z nás. Sústreďme sa na empatiu a pochopenie pre ženy bez domova, buďme ich hlasom a pomôžme im znova nájsť svoj domov v našej spoločnosti. Iba týmto spoločným úsilím môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre všetkých.


Ciele projektu 

  •  šírenie povedomia o problematike ( pomocou kampane ) - dotknuté ženy musia vždy vedieť, na koho sa obrátiť
  •  vytvorenie lepšieho prepojenia spoločnosti ( komunity )
  •  vytvorenie siete miest, ktoré budú ochotné nasmerovať ženy na vhodnú sociálnu službu
  •  vytvorenie ženských skupín, v ktorých sa budú riešiť problémy žien bez domova
  •  školenia a prednášky k problematike
  •  prevencia bezdomovectva
  •  iné riešenia dohodnuté s partnermi projektu

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie