Projekt - Krízová telefónna linka

Poskytovanie služby krízovej telefonickej linky má kľúčový význam v súčasnej dobe, keď sa ľudia stretávajú s rôznymi ťažkosťami a výzvami vo svojom živote.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Lokalita:

Celé Slovensko

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. Nezvládajú svoj psychický stav alebo majú problém zvládať závislosti


Informácie

Veľké množstvo občanov trpí nepriaznivou sociálnou situáciou a nevedia si sami pomôcť. Tento sociálny tlak spôsobuje mnohé pridružené problémy napríklad zhoršenie duševného zdravia alebo vznik závislostí.

Preto vytvárame odbornú a ľahko prístupnú službu pomocou bezplatného telefónneho čísla pre všetkých volajúcich.

 

Zameranie – s čím vieme pomôcť

- Sociálne poradenstvo

- Psychologické poradenstvo

- Adiktologické poradenstvo ( poradenstvo pri závislostiach )

 

Poskytovanie služby krízovej telefonickej linky má kľúčový význam v súčasnej dobe, keď sa ľudia stretávajú s rôznymi ťažkosťami a výzvami vo svojom živote.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dôležité poskytovať túto službu:

  • Podpora v náročných situáciách: Krízová telefónna linka poskytuje okamžitú podporu ľuďom v núdzi a v náročných životných situáciách. Tí, ktorí sa cítia osamelo, zúfalo môžu nájsť úľavu a pomoc prostredníctvom telefonického rozhovoru s odborníkom.

  • Zníženie pocitu izolácie: Krízová linka môže byť dôležitým spojovacím bodom pre ľudí, ktorí sa cítia izolovaní alebo opustení. Ponúka im možnosť komunikovať s niekým, kto je pripravený počúvať ich bez posudzovania a poskytnúť podporu v ich ťažkostiach.

  • Prevencia krízových situácií: V niektorých prípadoch môže krízová telefónna linka pomôcť v predchádzaní eskalácii krízy alebo núdzovej situácie tým, že poskytne emocionálnu oporu a rady včas. Tým sa môže zabrániť vzniku vážnych problémov a potrebe núdzovej intervencie.

  • Anonymita a dôvernosť: Krízové linky zvyčajne ponúkajú možnosť anonymného a dôverného hovoru, čo umožňuje ľuďom hovoriť o svojich problémoch a obavách bez obáv o možné odsúdenie alebo kritiku.

  • Profesionálna pomoc a usmernenie: Odborníci pracujúci na krízovej telefonickej linke majú odborné znalosti a skúsenosti na poskytovanie adekvátnej podpory a usmernenia v rôznych situáciách, vrátane krízových a núdzových situácií.

Vzhľadom na tieto dôvody je poskytovanie krízovej telefonickej linky dôležitou súčasťou sociálnych služieb, ktorá prispieva k celkovému blahobytu a bezpečnosti komunity. Táto služba je k dispozícii pre tých, ktorí ju potrebujú, a je dôležité ju udržiavať a podporovať ako súčasť širšej siete sociálnej podpory a starostlivosti.

 

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 53 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 53 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

(1) Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

(2) Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.


Ciele projektu 

  •  vytvorenie ľahko prístupnej telefónnej linky pre občanov na volania zdarma ( 0800 xxx xxx )
  •  poskytovanie pomoci formou rozhovoru a nasmerovania na vhodné služby

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie