Projekt - Online sociálne, adiktologické a psychologické poradenstvo

Poskytovanie online poradenstva má kľúčový význam v súčasnej dobe, keď sa ľudia stretávajú s rôznymi ťažkosťami a výzvami vo svojom živote.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina: 

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. Nezvládajú svoj psychický stav alebo majú problém zvládať závislosti


Informácie

Poskytovanie online sociálneho, psychologického a adiktologického poradenstva má v dnešnej dobe stále väčšiu dôležitosť a výhody, najmä v kontexte rastúcej digitalizácie a zmeny životného štýlu.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo je poskytovanie týchto služieb online neoceniteľné:

  • Dostupnosť a pohodlie: Online poradenstvo umožňuje ľuďom získať pomoc a podporu bez toho, aby museli fyzicky navštevovať miesto konzultácie. To znamená, že je dostupné aj pre tých, ktorí majú obmedzenú mobilitu alebo žijú na miestach, kde nie je ľahko dostupné osobné poradenstvo.

  • Anonymita a dôvernosť: Mnohí ľudia cítia väčšiu pohodu a slobodu hovoriť o svojich problémoch, keď majú možnosť komunikovať online. Anonymita a dôvernosť online prostredia môžu uľahčiť ľuďom vyjadriť svoje emócie a problémy bez obáv zo súdu alebo odsúdenia.

  • Flexibilita času: Online poradenstvo umožňuje flexibilnú časovú harmonogram pre konzultácie, čo je veľkou výhodou pre tých, ktorí majú náročný pracovný harmonogram alebo záväzky v rodine. Ľudia môžu získať pomoc v čase, ktorý vyhovuje ich potrebám a harmonogramu.

  • Možnosť dosiahnuť ľudí v odľahlých oblastiach: Pre ľudí žijúcich v odľahlých oblastiach, kde môže chýbať prístup k miestnym sociálnym službám, môže byť online poradenstvo jedinou možnosťou získať potrebnú pomoc a podporu.

  • Rozšírenie dosahu: Poskytovanie služieb online nám umožňuje pomôcť viac ľuďom, vrátane tých, ktorí by inak nevyhľadali pomoc z rôznych dôvodov, ako sú sociálne stigma alebo nedostatok informácií o dostupných službách.

  • Nízke náklady: Online poradenstvo môže byť efektívnejšie a menej nákladné ako tradičné osobné poradenstvo, čo nám umožňuje ponúkať viac služieb viac ľuďom bez výrazného zvýšenia nákladov.

Z týchto dôvodov je poskytovanie online sociálneho, psychologického a adiktologického poradenstva neoceniteľným nástrojom na podporu duševného zdravia a celkového blahobytu ľudí. Predstavuje moderný a efektívny spôsob poskytovania služieb, ktorý je prispôsobený potrebám dnešného digitálneho sveta.

 

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 53 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 53 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

(1) Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

(2) Za telekomunikačné technológie podľa odseku 1 sa považuje najmä telefón, fax, internet.


Ciele projektu 

  • vytvoriť efektívny spôsob poskytovania poradenstva
  • zlepšovať kvalitu života obyvateľstva 

Tu poskytujeme doučovanie

Link na online poradňu nájdete tu. ( bude doplnené ) 

Pokiaľ preferujete telefonickú komunikáciu využite služby Krízová telefónna linka 


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie