Projekt - Lieky pre potrebných

Veľké množstvo ľudí si kvôli svojej sociálnej situácii môže len s problémami dovoliť navštíviť lekára.  Mnoho občanov Slovenska má dlh na zdravotnom poistení. Počet dosahuje minimálne 500 000 občanov. Veľké množstvo ľudí si nemôže dovoliť zakúpiť ani základné voľnopredajné lieky. Rovnako nemôžu platiť doplatky za lieky na predpis.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

Veľké množstvo ľudí si kvôli svojej sociálnej situácii môže len s problémami dovoliť navštíviť lekára.  Mnoho občanov Slovenska má dlh na zdravotnom poistení. Počet dosahuje minimálne 500 000 občanov. Takíto občania majú často problém v zariadeniach ako sú nemocnice a podobne. Zákon im síce garantuje základné ošetrenie, ale veľa ľudí sa obáva takéto zariadenie navštíviť. Či už z dôvodu zlej skúsenosti s odmietnutím alebo kvôli obavám pred zdravotným personálom pre svoj vzhľad či zápach. Stretávame sa s mnohými prípadmi, kedy sa človek v zlej sociálnej situácií nedočkal svojich práv. 

Prístup k liekom je základnou potrebou pre zdravie a blahobyt každého jednotlivca. Pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva, vrátane žien bez domova, nezamestnaných a ľudí žijúcich v chudobe, je však často získanie potrebných liekov náročné a niekedy dokonca nemožné.

V kontexte ťažkej sociálnej situácie na Slovensku, kde mnohí ľudia žijú v núdzi a neistote, prístup k liekom je kľúčovým aspektom zdravotnej starostlivosti. Nedostatok financií, pravidelný prístup k lekárom a zdravotným službám, a obmedzená dostupnosť liekov vytvárajú prekážky pre tých, ktorí sa už nachádzajú v zraniteľnej pozícii.

Pre mnohých z týchto ľudí je liečba zdravotných problémov často luxusom, ktorý si nemôžu dovoliť. Čelia rozhodnutiu medzi nákupom potravín, zaplatením nájomného a kúpou liekov, čo môže viesť k zanedbávaniu zdravotných problémov a zhoršeniu stavu ich zdravia.

Je preto nevyhnutné, aby sme sa postarali o to, aby tieto sociálne slabé vrstvy obyvateľstva mali prístup k potrebným liekom. To zahŕňa poskytovanie finančnej podpory na nákup liekov ( pomáhame financovať doplatky za lieky na predpis ) pre tých, ktorí si ich nemôžu dovoliť, a zabezpečenie dostupnosti liekov pre sociálne slabú vrstvu obyvateľstva.

Musíme sa tiež postarať o to, aby sme sa zaoberali príčinami a dôsledkami obmedzeného prístupu k liekom medzi sociálnymi slabými vrstvami obyvateľstva, vrátane chudoby, nezamestnanosti a nedostatku zdravotnej starostlivosti. Týmto spôsobom môžeme pracovať na vytváraní spravodlivejšej spoločnosti, kde má každý človek rovnaký prístup k zdravotným službám a liekom, bez ohľadu na jeho sociálnu situáciu.

Voľnopredajné lieky poskytujeme aj v našich iných projektoch. 

Informácie o tom, kde sa pohybujú Mobilné ošetrovne sa dozviete tu.  Kde sa pohybujú Medici na cestách sa dozviete tu. Kde sa nachádzajú naše " klasické " ošetrovne sa dozviete tu

Poskytujeme

  • voľnopredajné lieky

Pomáhame financovať doplatky za lieky na predpis.

POZOR TENTO PROJEKT REALIZUJEME IBA PRE TRNAVSKÝ KRAJ !


Ciele projektu 

  •  sprístupniť voľnopredajné lieky pre osoby v zložitej sociálnej situácii
  •  pomáhať pri financovaní doplatkov za lieky na predpis 

Tu poskytujeme Lieky pre potrebných


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie