Projekt - Medici na cestách 

Veľké množstvo ľudí si kvôli svojej sociálnej situácii môže len s problémami dovoliť navštíviť lekára.  Mnoho občanov Slovenska má dlh na zdravotnom poistení. Počet dosahuje minimálne 500 000 občanov.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

Veľké množstvo ľudí si kvôli svojej sociálnej situácii môže len s problémami dovoliť navštíviť lekára.  Mnoho občanov Slovenska má dlh na zdravotnom poistení. Počet dosahuje minimálne 500 000 občanov. Takíto občania majú často problém v zariadeniach ako sú nemocnice a podobne. Zákon im síce garantuje základné ošetrenie, ale veľa ľudí sa obáva takéto zariadenie navštíviť. Či už z dôvodu zlej skúsenosti s odmietnutím alebo kvôli obavám pred zdravotným personálom pre svoj vzhľad či zápach. Stretávame sa s mnohými prípadmi, kedy sa človek v zlej sociálnej situácií nedočkal svojich práv. 

Vytvorením projektu Medici na cestách vieme ľuďom v zložitej situácii zabezpečiť aspoň základné ošetrenie, ktoré poskytuje študent medicíny.

Medici na cestách sú odpoveďou na nedostatok vhodných voľných miest na zriadenie klasickej ošetrovne. Informácie o tom, kde sa nachádzajú naše klasické " nemobilné ošetrovne " nájdete tu. Kde sa pohybujú Mobilné ošetrovne sa dozviete tu.

Poskytujeme

  • základné ošetrenie
  • meranie krvného tlaku 

Zabezpečujeme

  • základné voľnopredajné lieky v obmedzenom množstve
  • základné ženské hygienické potreby
  • kondómy 

Služba je poskytovaná zdarma cieľovej skupine bez zohľadňovania trvalého pobytu. Ciele projektu 

  •  za pomoci mobilných ošetrovní poskytovať základné ošetrenie
  •  poskytovanie základného ošetrenia zdarma 
  •  zlepšovanie zdravotného stavu pre osoby v zložitej sociálnej situácii

Na tieto miesta prichádzajú Medici na cestách


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie