Miroslav Horvát


Život v ťažkých podmienkach 

Volám sa Mária Horvátová, žijem v Hanušovciach nad Topľou, konkrétne v miestnej osade, so svojím 6-ročným synom Mirkom, ktorý nastupuje v septembri 2024 do povinnej predškolskej prípravy. Mirka vychovávam sama od jeho narodenia, a našou domácnosťou je malý dom, ktorý zdieľame s mojimi rodičmi a ďalšími súrodencami.

Naša situácia je veľmi zložitá. Nemáme dostatok priestoru pre seba, čo znamená, že niektorí z nás musia spať aj v predsieni. Okrem toho je môj otec alkoholik, a tak sú u nás bežné hádky a krik. Najhoršie to bolo, keď som bola mladšia, pretože moje detstvo bolo veľmi traumatické.

Ešte donedávna sme nemali prístup k pitnej vode v našom dome, a tak som musela chodiť po vodu do „studničky“, ktorá je však znečistená, pretože sme boli odpojení od vody. Táto situácia značne komplikuje naše životné podmienky. 

Momentálne poberám len dávku v hmotnej núdzi, čo znamená, že finančne sme na tom veľmi zle. S príchodom syna do škôlky sa naše výdavky zvýšia, a preto by nám veľmi pomohli hygienické potreby a drogéria. Tieto základné veci sú pre nás dôležité, aby sme zabezpečili zdravé a dôstojné podmienky pre môjho syna, ktorý začína chodiť do škôlky.

Týmto sa obraciam na dobrých ľudí s prosbou o pomoc. Vaša podpora, či už vo forme hygienických potrieb, drogérie alebo iných darov, by pre nás znamenala obrovskú úľavu a umožnila by nám lepšie zvládať každodenné výzvy. Verím, že s pomocou komunity môžeme prekonať tieto ťažkosti a poskytnúť môjmu synovi lepší štart do života.

Ak by ste nám chceli pomôcť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom Dotyk dvoch dlaní, o. z. . Každá malá pomoc je pre nás veľkým darom a veľmi si ju vážime.

Ďakujem vám všetkým za vašu láskavosť a podporu.