Senior v problémoch? Ako postupovať v prípade, že sa o niečom takom dozviem?

Published on 20 June 2024 at 18:35

Starnutie populácie so sebou prináša mnoho výziev a jednou z nich je aj ochrana starších ľudí pred rôznymi formami zneužívania a trestnej činnosti. Seniori sú často zraniteľnejší a ľahšie sa môžu stať obeťami podvodov alebo iných trestných činov.

Tento článok sa zameriava na to, ako identifikovať, že senior je v problémoch, ako rozpoznať znaky podvodu alebo zneužívania a ako postupovať, ak sa dozviete o takomto prípade. Navyše, uvedieme príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Ako zistím, že nejaký senior je v problémoch?

Identifikovať, že senior je v problémoch, môže byť náročné, najmä ak sa jedná o diskrétne a skryté formy zneužívania. Tu sú niektoré varovné signály:

 1. Fyzické znaky: Nevysvetliteľné modriny, otvorené rany, zlomeniny alebo popáleniny môžu naznačovať fyzické zneužívanie.
 2. Zmeny v správaní: Depresia, úzkosť, strach z určitých ľudí alebo miest, zmeny v stravovacích a spánkových návykoch.
 3. Finančné problémy: Neočakávané zmeny v bankových účtoch, nezaplatené účty, zmiznuté finančné prostriedky alebo majetok.
 4. Zanedbávanie: Zlé hygienické podmienky, nevhodné oblečenie pre sezónu, nedostatok jedla alebo liekov.
 5. Sociálna izolácia: Senior sa náhle prestane stretávať so svojou rodinou a priateľmi, znížená sociálna aktivita bez zjavného dôvodu.

Ako zistím, že senior bol obeťou podvodu alebo inej trestnej činnosti?

Podvody a iné trestné činnosti páchané na senioroch môžu mať rôzne formy, od finančných podvodov až po fyzické a emocionálne zneužívanie. Niektoré varovné znaky môžu zahŕňať:

 1. Neočakávané finančné transakcie: Veľké výbery z bankových účtov, neznáme transakcie, nové pôžičky alebo dlhy.
 2. Zmeny v dokumentoch: Zmeny v závete, plnomocenstve alebo iných právnych dokumentoch bez jasného vysvetlenia.
 3. Náhle finančné problémy: Senior má problémy s platením účtov, aj keď predtým nemal finančné ťažkosti.
 4. Tlak zo strany blízkych alebo opatrovateľov: Senior je pod tlakom, aby poskytol finančné prostriedky alebo majetok.
 5. Fyzické a emocionálne príznaky: Zmeny v správaní, depresia, úzkosť, fyzické zranenia.

Ako postupovať, ak sa dozviem o zneužívaní alebo podvode?

 1. Kontaktujte príslušné orgány: Ak máte podozrenie na zneužívanie alebo podvod, okamžite kontaktujte políciu na čísle 158 alebo Mestskú políciu na čísle 159. Tiež môžete kontaktovať niektorú Linku dôvery pre seniorov.  Napríklad : 0800 172 500
 2. Porozprávajte sa so seniorom: Pokúste sa jemne a opatrne porozprávať so seniorom a zistiť viac informácií o jeho situácii. Dôležité je, aby sa cítil bezpečne a dôveroval vám.
 3. Kontaktujte sociálne služby: Slovenské úrady poskytujú rôzne formy pomoci prostredníctvom sociálnych služieb. Môžete kontaktovať miestny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 4. Vyhľadajte právnu pomoc: V niektorých prípadoch môže byť potrebná právna pomoc. Obráťte sa na právnika, ktorý sa špecializuje na práva seniorov.
 5. Podpora a pomoc: Poskytnite seniorovi emocionálnu podporu a pomoc pri riešení situácie. Zapojte aj ďalších členov rodiny alebo blízkych priateľov.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

 1. USA: National Center on Elder Abuse (NCEA) poskytuje vzdelávacie programy a zdroje na zvýšenie povedomia o zneužívaní seniorov. Majú tiež národnú horúcu linku pre hlásenie zneužívania.

  National Center on Elder Abuse

 2. Kanada: Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse (CNPEA) poskytuje informácie a zdroje na prevenciu zneužívania starších ľudí a podporu obetí.

  Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse

 3. Austrália: Australian Human Rights Commission prevádzkuje kampane na zvýšenie povedomia o zneužívaní starších ľudí a poskytuje právne poradenstvo a podporu pre obete.

  Australian Human Rights Commission

 4. Veľká Británia: Age UK je charitatívna organizácia, ktorá poskytuje podporu a poradenstvo pre starších ľudí, vrátane tých, ktorí sú obeťami zneužívania.

  Age UK

 5. Švédsko: Švédska Národná rada pre zdravie a sociálnu starostlivosť poskytuje tréningy pre profesionálov a podporu pre rodiny, ktoré sa zaoberajú zneužívaním starších ľudí.

  Socialstyrelsen

Ochrana seniorov pred zneužívaním a podvodmi je dôležitou spoločenskou úlohou. Identifikácia varovných signálov a prijatie potrebných krokov môže výrazne prispieť k ich ochrane a zabezpečiť im dôstojný a bezpečný život. Spoluprácou s odborníkmi, rodinou a organizáciami môžeme spoločne bojovať proti tomuto problému.

Zdroje:

 1. National Center on Elder Abuse (NCEA) - ncea.acl.gov
 2. Canadian Network for the Prevention of Elder Abuse (CNPEA) - cnpea.ca
 3. Australian Human Rights Commission - humanrights.gov.au
 4. Age UK - ageuk.org.uk
 5. Švédska Národná rada pre zdravie a sociálnu starostlivosť - socialstyrelsen.se