Ako komunikovať s pubertiakmi: Návod na použitie.

Published on 19 June 2024 at 19:31

Puberta je náročné obdobie nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Efektívna komunikácia môže byť kľúčová pre zachovanie dobrého vzťahu a pre podporu zdravého vývoja tínedžera. Tento návod vám poskytne praktické rady, ako komunikovať s pubertiakmi, ako vysvetľovať a učiť, a zahrnie príklady dobrej praxe zo zahraničia.

 

Puberta je obdobie významných fyzických, emocionálnych a sociálnych zmien, ktoré môžu viesť k zmenám v správaní a náladách. Pre rodičov môže byť toto obdobie náročné, pretože ich deti začínajú hľadať svoju vlastnú identitu a často sa snažia osamostatniť. Efektívna komunikácia je kľúčová pre zachovanie dôvery a blízkosti v rodine.

Základné princípy komunikácie

 1. Aktívne počúvanie: Dajte svojmu tínedžerovi najavo, že ho počúvate a že jeho názory sú pre vás dôležité. Udržiavajte očný kontakt a odpovedajte na jeho otázky.
 2. Empatia: Snažte sa pochopiť, čo váš tínedžer prežíva. Puberta je plná emocionálnych výkyvov, a preto je dôležité prejaviť empatiu a podporu.
 3. Otvorenosť: Buďte otvorení a úprimní. Vaše dieťa by malo vedieť, že môže hovoriť o svojich problémoch bez strachu z odsúdenia.
 4. Stanovenie hraníc: Je dôležité stanoviť jasné a konzistentné hranice. Tínedžeri potrebujú vedieť, čo je prijateľné a čo nie.
 5. Pozitívna spätná väzba: Chváľte svoje dieťa za jeho úspechy a snaženia. Pozitívna spätná väzba môže zvýšiť jeho sebavedomie a motiváciu.

Komunikácia s pubertiakmi s mentálnym alebo zdravotným postihnutím

Komunikácia s tínedžermi s mentálnym alebo zdravotným postihnutím môže vyžadovať osobitný prístup.

Je dôležité byť trpezlivý a prispôsobiť komunikáciu potrebám dieťaťa.

Tipy na komunikáciu:

 1. Jednoduchý jazyk: Používajte jednoduchý a jasný jazyk, ktorý dieťa ľahko pochopí.
 2. Vizualizácia: Používajte vizuálne pomôcky a gestá na lepšie porozumenie.
 3. Trpezlivosť: Buďte trpezliví a dajte dieťaťu dostatok času na reakciu.
 4. Podporné prostredie: Vytvorte prostredie, kde sa dieťa cíti bezpečne a podporované.

Dôležitosť otvorenej komunikácie

Otvorená a úprimná komunikácia je základom zdravého vzťahu medzi rodičmi a tínedžermi. Tínedžeri prechádzajú obdobím intenzívnych zmien – fyzických, emocionálnych a sociálnych. Preto je dôležité, aby rodičia vytvárali prostredie, kde sa deti cítia bezpečne a podporované.

Ako vysvetľovať a učiť

 1. Jednoduchosť a jasnosť: Používajte jednoduché a jasné vyjadrovanie. Vyhnite sa zbytočne zložitým vysvetleniam, ktoré môžu byť mätúce.
 2. Reálny svet: Prepojte učenie s reálnym svetom. Vysvetľujte, ako sa to, čo sa učia, vzťahuje na ich každodenný život.
 3. Diskusie namiesto prednášok: Podporujte diskusie a vymieňanie názorov. Dajte svojmu dieťaťu priestor na vyjadrenie svojich myšlienok a pocitov.
 4. Vizualizácie a príklady: Používajte vizualizácie a konkrétne príklady na vysvetlenie zložitých konceptov.
 5. Pozitívne vzory: Poskytnite pozitívne vzory správania. Vaše dieťa sa učí nielen z toho, čo hovoríte, ale aj z toho, ako sa správate.

Príklady dobrej praxe zo zahraničia

 1. Fínsko: Vo Fínsku je kladený dôraz na aktívne počúvanie a rešpektovanie názorov tínedžerov. Rodičia sú často školení v technikách aktívneho počúvania a empatie, čo prispieva k otvorenejšej a dôvernejšej komunikácii.
 2. Dánsko: Dánske školy a rodičia spolupracujú na vytváraní bezpečného a podporného prostredia pre tínedžerov. Programy ako "Klar til Pubertet" pomáhajú rodičom a deťom porozumieť fyzickým a emocionálnym zmenám počas puberty.
 3. Kanada: Kanadské rodiny využívajú rôzne rodinné poradenské služby, ktoré ponúkajú podporu a vzdelávanie v oblasti efektívnej komunikácie. Programy ako "Parent-Teen Mediation" pomáhajú zlepšiť vzťahy medzi rodičmi a tínedžermi.
 4. Nemecko: V Nemecku existujú programy ako "Eltern-AG", ktoré podporujú rodičov v zlepšovaní ich rodičovských zručností prostredníctvom workshopov a podporných skupín.
 5. Spojené kráľovstvo: Programy ako "Parent Gym" ponúkajú šesťtýždňové kurzy, ktoré pomáhajú rodičom rozvíjať efektívne komunikačné a výchovné zručnosti.
 6. USA: Organizácia "Parenting with Love and Logic" ponúka rôzne zdroje a kurzy na podporu rodičovstva a zlepšenie komunikácie s deťmi.

Vzdelávanie rodičov

Vzdelávanie rodičov je kľúčové pre zlepšenie komunikácie s tínedžermi. Mnohé organizácie ponúkajú kurzy a workshopy zamerané na techniky aktívneho počúvania, riešenia konfliktov a emocionálnej inteligencie. Tieto programy môžu rodičom pomôcť pochopiť, ako lepšie komunikovať so svojimi deťmi a podporovať ich v období puberty.

Na Slovensku existuje viacero organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu rodičov v tom, ako efektívne komunikovať so svojimi deťmi.

Tu je zoznam niektorých z nich spolu s ich webovými stránkami:

Linka detskej istoty (LDI)

 • Webová stránka: Linka detskej istoty
 • Popis: Poskytuje poradenstvo a podporu pre rodičov a deti, vrátane tém ako efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov.

Centrum Slniečko

 • Popis: Poskytuje komplexnú pomoc týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom a ich rodinám, vrátane vzdelávania rodičov.
 • Webová stránka: centrumslniecko.sk 

Rodič ľavou zadnou

 

Komunikácia s tínedžermi je komplexná úloha, ktorá vyžaduje trpezlivosť, empatiu a správne stratégie. Vzdelávanie rodičov a využívanie zdrojov môže výrazne zlepšiť vzťah medzi rodičmi a tínedžermi. Inšpirovaním sa príkladmi dobrej praxe zo zahraničia môžeme dosiahnuť lepšie výsledky aj v našom prostredí.

 

Zdroje:

 1. Program "Klar til Pubertet" v Dánsku - Danish Center for Social Science Research
 2. Rodinné poradenské služby v Kanade - Canadian Association for Marriage and Family Therapy
 3. Parenting with Love and Logic. - https://www.loveandlogic.com
 4. Parent Gym. -  https://www.parentgym.com
 5. Eltern-AG. -  https://www.eltern-ag