Zdravotné riziká v komunite bezdomovcov.

Published on 26 January 2024 at 21:59

Bezdomovci žijú v prostredí a v situácii, kde je núdza o nielen základné potreby a veci pre plnohodnotný život.

Svoje biologické potreby si uspokojujú  príležitostne a improvizačným spôsobom.  Chýba im kvalitný, a tak potrebný spánok, ďalej tiež teplo, hygiena, bezpečie a strava.

Hradecký (2007) uvádza aj tieto riziká spolu s vymenovanými, ktorými sú bezdomovci ohrození:

–hlad, pokazené potraviny, obmedzený prístup k pitnej vode, obmedzený prístup k osobnej hygiene, sebazničujúca životospráva,

–obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti

–obmedzený prístup k pracovným príležitostiam

–neorganizovaná kriminalita z núdze

–nepriaznivé počasie, klimatické podmienky

–odpor verejnosti, verbálna a fyzická agresia z okolia

 

Časté zdravotné riziká sú : predčasné úmrtie, výskyt infekčných chorôb, psychické a chronické ochorenia.

Ako (Vágnerová 2004), riziko predčasného úmrtia uvádza značné (dôsledky dlhodobého pitia alkoholu, užívanie drog, smrť podchladením v liečbe, v dôsledku úrazu, celková vyčerpania organizmu a podobne). K závažnému zdravotnému stavu radia: zápaly pľúc, tuberkulóza, vredové ochorenia žalúdka a dvanástnika, cirhóza pečene, hepatálne riziká, syndróm syndrómu s chronickou poruchou imunity (AIDS), mykózy, svrab, tetanus, hnačky, otvorené nehojace sa rany, v.

Významné zdravotné problémy sú podmienené aj poruchou výživy u bezdomovcov, nesprávnym zložením stravy, nehygienicky pripravovanou stravou, po dobe záruky a podobne. Vo výžive tiež chýbajú vitamíny, stopové prvky a iné dôležité látky, potrebné pre zdravé fungovanie (Fillo, 2017).

Medzi riziká, ktorými sú bezdomovci ohrození, patria aj ďalšie gamblerstvo a rôzne druhy závislostí, ako je napríklad závislosť na alkohole a drogách. Tieto riziká sú primárne ohrozujúce pre samotného jedinca a jeho blízke okolie, nie pre širšie okolie bezdomovcov.

U ľudí bez domova je:

  • 34x väčšia pravdepodobnosť tuberkulózy

  • 50x väčšia pravdepodobnosť hepatitídy typu u C

  • 12x väčšia pravdepodobnosť epilepsie

  •  6x väčšia pravdepodobnosť ochorenia srdca

  •  5x väčšia pravdepodobnosť mŕtvice

  • 2,5x väčšia pravdepodobnosť astmy

Okrem toho: ľudia bez domova sú 4 krát častejšie prijímaní do nemocnice. A v nemocnici zostanem 3 krát dlhšie časové obdobie.

Ľudia bez domova majú  oslabenú imunitu,  často nie sú poistení. V akútnych prípadoch je ale bezdomovec skúšaný, hoci neplatí zdravotné poistenie. Na Slovensku právny poriadok chráni právo všetkých osôb na základnú zdravotnú starostlivosť podľa Charty základných práv a slobôd. Hoci platí uvedené právo, bezdomovci skúšajú cez zdravotnícke zariadenia ani nevyhľadávajú. môžete poskytnúť odmietnutie poskytnutia starostlivosti zo strany poskytovateľa (neakútny stav) alebo podcenenie vlastného zdravotného stavu. 

Nesmieme dovoliť, aby čo i len jeden ľudský život vyhasol kvôli našej  nevšímavosti . Ľudia bez domova nám pomáhajú, aby sa opäť mohli vrátiť do života. Čo sme pre to  ochotní urobiť ?

( zdroj: Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM www.humanum.org.pl )