Kampaň - Bráňte sa !

Týranie je závažný problém, ktorý môže mať mnoho rôznych podôb. Často si ho predstavujeme len ako fyzické násilie, avšak jeho formy sú omnoho rozmanitejšie. Psychické týranie zahŕňa manipuláciu, zastrašovanie a ponižovanie, ktoré môžu obete hlboko zasiahnuť a zanechať dlhodobé psychické následky. Ekonomické týranie sa prejavuje kontrolou finančných prostriedkov, obmedzovaním prístupu k peniazom alebo zabraňovaním obete v práci, čím sa stáva finančne závislou na páchateľovi.

Sociálne týranie izoluje obete od ich priateľov a rodiny, čo im sťažuje hľadanie pomoci a podpory. Digitálne týranie, ktoré je v dnešnej dobe čoraz častejšie, zahŕňa kyberšikanu, sledovanie a kontrolu pomocou technológií. V každom z týchto prípadov je cieľom páchateľa získať moc a kontrolu nad obeťou.


Stav:

Spustená

Trvanie:

1.7 - 31.7. 2024

Dátum spustenia:

1.7.2024

Lokalita:


Informácie

Naša organizácia Dotyk dvoch dlaní v spolupráci s poradňou pre dievčatá Poradna pro holky pripravila mesačnú kampaň zameranú na osvetu a prevenciu rôznych foriem týrania. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o týraní, poskytnúť vzdelávacie materiály a podporu obetiam, a motivovať komunitu k aktívnej pomoci.

Kampaň bude prebiehať na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a webových stránkach partnerov, kde budú zverejňované rôzne typy obsahu, vrátane textov, obrázkov, videí a interaktívnych príspevkov. Celý mesiac je rozdelený do štyroch týždňov, pričom každý týždeň má svoj tematický okruh.

Týždeň 1: Úvod do problematiky týrania

 • Pondelok: Úvodný príspevok vysvetľujúci rôzne podoby týrania. (Text a obrázok)
 • Streda: Infografika o rôznych typoch týrania (fyzické, psychické, ekonomické). (Infografika)
 • Piatok: Krátke video vysvetľujúce príznaky psychického týrania. Výzva na zdieľanie. (Video)
 • Sobota: Interaktívny kvíz o týraní. (Interaktívny príspevok)

Týždeň 2: Príbehy a skúsenosti

 • Pondelok: Príbeh ženy, ktorá prežila domáce násilie a našla pomoc. Výzva na podporu. (Text a obrázok)
 • Streda: Príbeh dieťaťa, ktoré bolo týrané a našlo útočisko v krízovom centre. Diskusia v komentároch. (Text a obrázok)
 • Piatok: Rozhovor s odborníkom na tému týrania. Otázky od sledovateľov. (Video)
 • Sobota: Anketa o najúčinnejších formách pomoci pre obete týrania. (Anketa, text a obrázok)

Týždeň 3: Edukácia a prevencia

 • Pondelok: Edukačný príspevok o rozpoznaní týrania starších ľudí. Výzva na zdieľanie. (Text a obrázok)
 • Streda: Infografika o spôsoboch, ako môže komunita pomôcť obetiam týrania. (Infografika)
 • Piatok: Príbeh pracovníka sociálnych služieb a jeho skúsenosti s pomocou obetiam týrania. (Video)
 • Sobota: Diskusia o podpore obetí týrania v komunitách. (Text s výzvou na diskusiu)

Týždeň 4: Finále kampane a výzva k akcii

 • Pondelok: Pripomenutie medzinárodného hesla rukou pre ľudí v nebezpečenstve. Výzva na zdieľanie. (Text a obrázok)
 • Streda: Význam hesla rukou a jeho demonštrácia. Zapojenie sledovateľov, aby sa naučili heslo. (Video)
 • Piatok: Živý prenos s odborníkom a Q&A session o týraní a prevencii. Výzva na pomoc a podporu organizácií zaoberajúcich sa týraním. (Živý prenos)
 • Sobota: Výzva na zdieľanie hesla rukou a podpora kampane. (Text a obrázok)

 

Táto kampaň ponúka komplexný pohľad na problematiku týrania a poskytuje užitočné informácie a nástroje pre obete aj ich podporovateľov. Pripojte sa k nám na Facebooku a Instagrame a pomôžte šíriť povedomie o tejto dôležitej téme. Spoločne môžeme vytvoriť bezpečnejšie a podporujúce prostredie pre všetkých.

Pre viac informácií a aktuálne príspevky sledujte naše profily na Facebooku a Instagrame. Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu!

webová stránka Poradna pro holky

Instagram Poradna pro holky 


Články a iné

Článok : Mnoho podôb týrania.


Ciele kampane

 • Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o týraní, poskytnúť vzdelávacie materiály a podporu obetiam, a motivovať komunitu k aktívnej pomoci.

Partneri


Na stiahnutie

Typy Tyrani Png
Image – 382.1 KB 7 downloads