Finančná pomoc

Podajme pomocnú ruku ľuďom, ktorí žijú v núdzi, sociálnom vylúčení a bez domova. Vaša finančná podpora im pomôže vrátiť sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.


Finančná pomoc

Financovanie je nevyhnutné na to, aby nezisková organizácia dokázala zabezpečovať pomoc núdznym ľuďom.

V našej organizácii sa snažíme získavať finančné prostriedky nielen príspevkami od prispievateľov, ale aj vlastnou aktivitou.

Každá pomoc je pre správne fungovanie našej organizácie veľmi dôležitá. Platí to aj o finančnej pomoci od Vás - našich prispievateľov.

Počas roka organizujeme rôzne kampane, ktorých cieľom je získavanie finančnej pomoci od darcov. O takýchto akciách dopredu informujeme tu na našej webovej stránke a aj prostredníctvom sociálnych sie.

Na činnosť našej organizácie môžete kedykoľvek finančne prispieť prostredníctvom platobnej brány.

Pravidelné finančné príspevky sú veľmi cennou pomocou, ktorú môžete poskytnúť našej organizácii. Umožňujú nám lepšie plánovať chod organizácie, dávajú možnosť reagovať na nové príležitosti na poskytovanie pomoci a pomáhajú prekonať krízy.

V našom každodennom živote si často neuvedomujeme, aký veľký dopad môžu mať naše malé činy. Každý z nás má možnosť prispieť k zlepšeniu života niekoho iného, a to aj tým najmenším spôsobom. Malé finančné dary pre neziskové organizácie sú presne tým spôsobom, ako môžeme spoločne dosiahnuť veľké veci.

Naše občianske združenie Dotyk dvoch dlaní, o. z. sa denne stretáva s rodinami a jednotlivcami, ktorí potrebujú našu pomoc. Príbehy ľudí, ktorým pomáhame, sú často plné nádeje a odvahy, no zároveň aj boja a náročných chvíľ. Každé euro, ktoré darujete, nám umožňuje poskytovať potrebnú pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Nemusíte sa obávať, že je Váš príspevok skromný – každá pomoc je významná.

Platobná brána prevádzkovaná spoločnosťou PayPal (Európa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., umožňuje prispieť platobnou kartou alebo prevodom z účtu PayPal.