Naše zariadenia a služby Zlaté Moravce

Nachádza sa na severnom okraji Podunajskej pahorkatiny, na rozhraní Pohronského Inovca a Tribča, v údolí Žitavy. 

( zdroj: wikipedia )

Počet obyvateľov: 11 820 ( 2022 )

( zdroj:  Štatistický úrad SR )

Okres: Zlaté MoravcePre zobrazenie projektu, prosíme, kliknite na obrázok

Naše zariadenia a služby Zlaté Moravce


Naše celonárodné projekty a služby