Naše zariadenia a služby obec Žakovce

Žakovce sa spomínajú v listinách v roku 1209 ako prvá obec na Spiši vôbec. Jej pôvodné meno bolo Villa Isaac, Izákova dedina. Z toho pochádza aj slovenský názov Žakovce (Izákovce).

Obec bola osídlená nemeckým obyvateľstvom. Po roku 1945 dostala obec úplne nové obyvateľstvo.

( zdroj: wikipedia )

Počet obyvateľov: 865 ( 2022 )

( zdroj:  Štatistický úrad SR )

Okres: Kežmarok


Pre zobrazenie projektu, prosíme, kliknite na obrázok

Naše zariadenia a služby obec Žakovce


Naše celonárodné projekty a služby