Naše celonárodné projekty a služby

( Zdroj: Štatistický úrad SR, EU Silc 2022 a Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík,  dáta roky 2021-23 )


Pre zobrazenie projektu, prosíme, kliknite na obrázok

Naše celonárodné projekty a služby


Trnavský kraj 


Neurčená lokalita 


Utajená lokalita