Výzva na zbierku

Jednoduchý spôsob ako podporiť činnosť našej organizácie je vytvorenie vlastnej výzvy na darovanie. Môžete takto zapojiť a inšpirovať k pomoci ľuďom v núdzi aj svoje okolie .


Výzva na zbierku

Pri výzvach na zbierku sa otvára široké spektrum možností, ako môžete našej organizácii pomôcť.

Možností, ako podporiť našu činnosť týmto spôsobom je množstvo. Napríklad zorganizovaním podujatia, ktorého výťažok nám venujete alebo zbierky potravín či oblečenia.

 

Či už sa rozhodnete získať pre nás prostriedky sami, s priateľmi alebo zapojíte do svojej výzvy na zbierku školu, zamestnávateľa alebo náboženskú skupinu, podporíme Vás vo vašej výzve na získanie týchto prostriedkov. V prípade otázok, sa neváhajte obrátiť na naše kontakty. Radi Vám na ne odpovieme.

 

Ak hľadáte nápady, ako nám Vašou výzvou pomôcť, ponúkame pár návrhov:

 

- vytvorenie zbierky oblečenia, potravín …

- zorganizovanie podujatia ( hudobného, športového …. ) 

- vytvorením kampane na niektorom crowdfundingovom portáli . ( napríklad donio.sk,ludialudom.sk, darujme.sk…. )

 

Vytvorte darcovskú výzvu na darujme.sk rýchlo a jednoducho tu. Viac info, ako prezentovať výzvu, nájdete tu.

Vytvorte darcovskú výzvu na donio.sk rýchlo a jednoducho tu. 

( Služby zaregistrujeme po oficiálnom založení nášho občianskeho združenia )

Čo to je crowdfunding ?

Crowdfunding

slovensky -  kolektívne (davové) financovanie alebo kolektívna podpora) je spôsob získavania kapitálu pre projekty a podniky pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených, ktorí za svoj príspevok očakávajú špeciálne odmeny. Charity a neziskové organizácie využívajú tento zbierkový model už dlhú dobu v offline kontexte; ale s príchodom sociálnych médií a web 2.0 technológií sa crowdfunding stal životaschopným zbierkovým mechanizmom aj pre tieto skupiny.

V rámci Slovenska existuje niekoľko špecializovaných komunít, zaoberajúcich sa crowdfundingom ako napríklad Slovenské Centrum Fundrisingu, ktorý je z veľkej časti zameraný na širokú verejnosť a snaží sa bežným ľuďom sprostredkovať špeciálne príležitosti ponúkané na crowdfundingových platformách.

Charitatívny crowdfunding a Crowdfunding na báze darov

Financie sa získavajú prostredníctvom darov od rôznych jednotlivcov a spoločností bez akéhokoľvek protiplnenia darcov. Veľkým rozdielom  od tradičnej formy darcovstva je, že pri crowdfundingu je darca (nazývaný aj podporovateľ) informovaný o detailoch projektu a spôsobe využitia financií. Práve crowdfunding na báze darov je často jeden z najúspešnejších foriem financovania charít a neziskových organizácií. Niektorí poskytovatelia služieb ponúkajú jednotlivcom možnosť podporiť projekt z čisto filantropického dôvodu. Pri takejto forme crowdfundingu, investori nenadobúdajú vlastníctvo alebo iné práva na projekt ani sa nestávajú veriteľmi.