Projekt - Stredisko osobnej hygieny a práčovňa 

Činnosťou strediska osobnej hygieny a práčovne sa vytvárajú možnosti a podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a prania občanom mesta a okolia. 


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. Pre ľudí podľa definície Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 59 a § 60


Informácie

Činnosťou strediska osobnej hygieny a práčovne sa vytvárajú možnosti a podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a prania občanom mesta a okolia. 

K vykonaniu očisty je poskytnutý čistý uterák alebo osuška, šampón, sprchový gél alebo mydlo. Na holenie a strihanie dostanú klienti jednorazové žiletky, penu na holenie, príp. vodu po holení. Podľa potrieb klienta sú dostupné aj iné hygienické potreby. Rovnako je možné zapožičať nožničky na strihanie nechtov a ihlu, niť, gombíky na drobnú opravu šatstva ( v prípade potreby je po dohode s klientom možné poskytnúť čisté ošatenie )  

Po dohode s klientom vieme zabezpečiť základné kadernícke služby zdarma v rozsahu jedenkrát za dva mesiace. 

Služby strediska osobnej hygieny a práčovne sú limitované dennou kapacitou a to :

6 x sprcha za jeden pracovný deň  ( 6 osôb denne )

3 x pranie a sušenie prádla za jeden pracovný deň ( 3 osoby denne )

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 59 a § 60 ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Práčovňa

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Znenie § 60 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Stredisko osobnej hygieny

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Okrem zákonom určeného rozsahu služieb poskytujeme zdarma

Sprchovanie/osobná hygiena

 • uterák/osušku
 • potreby na holenie
 • mydlo, šampón, sprchový gél
 • jednorazové žiletky
 • pena na holenie
 • voda po holení

Pranie a sušenie šatstva

 • prací prostriedok, aviváž 

Podmienky poskytovania služieb

 • služba je poskytovaná zdarma na základe zmluvného vzťahu
 • každý klient/klientka má nárok na  jedno 20-minútové sprchovanie v jeden deň ( sprchovanie sa objednáva z dôvodu obmedzenej dennej kapacity )
 • každý klient/klientka má nárok na 2 prania a sušenia mesačne v rozsahu 5 kg suchého prádla na jedno pranie a sušenie  ( pranie a sušenie sa objednáva z dôvodu obmedzenej dennej kapacity )

Bez objednania nevieme zabezpečiť využitie služby.


Ciele projektu 

 • vytvoriť a prevádzkovať stredisko osobnej hygieny a práčovňu pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v meste
 • poskytovať služby, ktorými prispejeme k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej ale i na lokálnej úrovni
 • aktivizácia a podpora formálnych a neformálnych sociálnych sietí v rámci komunity s cieľom riešiť negatívne sociálne javy.

Tu poskytujeme stredisko osobnej hygieny a práčovňu

Sládkovičovo

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón: 
 • Otváracia doba:

  Pracovné dni: 16:00 - 19:00

 • Služby poskytované: Na objednávku a zdarma pre cieľovú skupinu.
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu

Mesto Sládkovičovo


Na stiahnutie