Projekt - Sociálna práčovňa 

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Služba je určená osobám v zlej sociálnej situácii. 


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z. a získaní potrebných povolení

Cieľová skupina:

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami. Pre ľudí podľa definície Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 59 


Informácie

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá

 •   nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb;
 •   má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav;
 •  dovŕšila dôchodkový vek.

Je možné zapožičať nožničky, ihlu, niť, gombíky na drobnú opravu šatstva.

Služba poskytovaná na základe Zákona č. 448/2008 Z. z.  § 59  ( Zákon o sociálnych službách )

Znenie § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. ( Zákon o sociálnych službách )

Práčovňa

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Okrem zákonom určeného rozsahu služieb poskytujeme zdarma

Pranie a sušenie šatstva

 • prací prostriedok, aviváž 

Podmienky poskytovania služieb

 • služba je poskytovaná zdarma na základe zmluvného vzťahu
 • každý klient/klientka má nárok na 2 prania a sušenia mesačne v rozsahu 5 kg suchého prádla na jedno pranie a sušenie  ( pranie a sušenie sa objednáva z dôvodu obmedzenej dennej kapacity )

Bez objednania nevieme zabezpečiť využitie služby.


Ciele projektu 

 •  vytvoriť a prevádzkovať sociálnu práčovňu pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v meste
 • poskytovať služby, ktorými prispejeme k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej ale i na lokálnej úrovni
 • aktivizácia a podpora formálnych a neformálnych sociálnych sietí v rámci komunity s cieľom riešiť negatívne sociálne javy

Tu poskytujeme službu Sociálna práčovňa


Bytča

Kežmarok

Sládkovičovo 

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón: 
 • Otváracia doba:

  Pracovné dni: 16:00 - 19:00

 • Služby poskytované: Na objednávku a zdarma pre cieľovú skupinu.
 • Kapacita: 3 x pranie a sušenie prádla za jeden pracovný deň ( 3 osoby denne )
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Žilina


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie