Projekt - Kurzy finančnej gramotnosti

Poskytovanie kurzov finančnej gramotnosti pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva je kľúčové pre zlepšenie ich finančnej situácie a sociálneho statusu.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii 

Cieľová skupina: 

Pre ľudí, ktorí sú ohrození alebo zasiahnutí nepriaznivou sociálnou situáciou a nie sú schopní ju riešiť vlastnými silami


Informácie

Poskytovanie kurzov finančnej gramotnosti pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva je kľúčové pre zlepšenie ich finančnej situácie a sociálneho statusu.

Tu sú niektoré dôvody, prečo je táto aktivita dôležitá:

  • Zvyšovanie povedomia o financiách: Kurzy finančnej gramotnosti poskytujú účastníkom základné znalosti o riadení financií, vrátane rozpoznávania a plánovania rozpočtu, správneho používania úverov a rozlišovania medzi dobrými a zlými dlhmi. Tieto znalosti pomáhajú ľuďom lepšie pochopiť svoje finančné možnosti a rozhodnutia.

  • Prevencia zadlžovania sa: Kurzy finančnej gramotnosti môžu pomôcť ľuďom predchádzať problémom s dlhmi a zadlžovaním sa. Keď ľudia rozumejú základným finančným konceptom a technikám riadenia peňazí, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať kontrolu nad svojimi financiami a minimalizovať riziko zadlžovania sa nad svoje možnosti.

  • Podpora tvorby úspor: Kurzy finančnej gramotnosti môžu motivovať ľudí k vytváraniu úspor a plánovaniu na budúcnosť. Pomáhajú ľuďom pochopiť dôležitosť systematického ukladania peňazí na naliehavé výdavky, ako aj na dlhodobé ciele, ako je dôchodok, vzdelanie detí a investície.

  • Zlepšenie schopností rozhodovania: Kurzy finančnej gramotnosti môžu posilniť schopnosti rozhodovania účastníkov a pomôcť im prijímať informované a zodpovedné finančné rozhodnutia. Tieto schopnosti sú dôležité nielen pre individuálny blahobyt, ale aj pre celkové zdravie ekonomiky a spoločnosti.

  • Zníženie finančného stresu: Zlepšenie finančnej gramotnosti môže znížiť úroveň finančného stresu a úzkosti u ľudí, ktorí sa nachádzajú v sociálne zraniteľných situáciách. Keď majú ľudia lepšiu kontrolu nad svojimi financiami a vedia, ako riadiť svoje výdavky a úspory, cítia sa istejšie a menej náchylní k emocionálnym a psychickým dôsledkom finančnej neistoty.

Poskytovanie kurzov finančnej gramotnosti pre sociálne slabé vrstvy obyvateľstva je teda dôležitým nástrojom na zlepšenie ich finančnej situácie, zvýšenie ich sebadôvery a ich sociálneho statusu. Tieto kurzy poskytujú praktické nástroje a vedomosti, ktoré ľuďom pomáhajú dosiahnuť finančnú stabilitu a lepšiu budúcnosť.


Podmienky prijatia klienta 

  • služba je poskytovaná zdarma na základe zmluvného vzťahu
  • služba je poskytovaná na odporučenie interného sociálneho pracovníka, či iného sociálneho pracovníka

Ciele projektu 

  • poskytovať vzdelávacie kurzy finančnej gramotnosti pre skvalitnenie života sociálne slabých obyvateľov.

Tu poskytujeme kurzy

Bude doplnené.


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie