Projekt - Doučovanie 1. až 9. ročník ZŠ 

Stôl, zošit, pero a rodič, ktorý vie pomôcť, nie sú samozrejmosťou pre každého.

Aj v dnešnej dobe sú domácnosti, v ktorých pre dlhodobý nedostatok príjmov dieťa vôbec nemá vytvorené podmienky na prípravu do školy.

Je ťažké predstaviť si prváčika, ako sa pripravuje do školy, keď nemá k dispozícii stôl alebo pokojné miesto na písanie a čítanie.

Ďalšou prekážkou v školskom napredovaní detí sú ich nevzdelaní rodičia, niektorí nevedia čítať ani písať. Takíto rodičia len ťažko pomôžu svojmu dieťaťu s učením.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii 

Cieľová skupina: 

Deti od 6 do 16 rokov v zlej sociálnej situácii


Informácie

Služba doučovanie je určená žiakom 1. až 9. ročníka ZŠ. V našich priestoroch poskytujeme pod dozorom skúsených opatrovateľov a doručovateľov možnosť doučovania predmetov, ktoré sa vyučujú na základnej škole.  

A to:

 • Anglický jazyk
 • Biológia
 • Dejepis
 • Etická výchova
 • Fyzika
 • Geografia
 • Chémia
 • Informatika
 • Matematika
 • Náboženská výchova
 • Nemecký jazyk
 • Občianska náuka
 • Prírodoveda
 • Prvouka
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Vlastiveda

a iné predmety po dohovore. 


Poskytujeme

 • doučovanie predmetov ZŠ
 • pomôcky k učeniu

Zabezpečujeme 

 • pitný režim ( neplatí pre doučovanie v domácom prostredí )
 • dohľad opatrovateľov ( neplatí pre doučovanie v domácom prostredí )

Podmienky prijatia klienta 

 • služba je poskytovaná zdarma na základe zmluvného vzťahu
 • služba a jej rozsah je na dohode 
 • služba je poskytovaná na odporučenie interného sociálneho pracovníka, či iného sociálneho pracovníka

Ciele projektu 

 •  vytvoriť priestor a možnosti na doučovanie pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ, ktorí si nemôžu dovoliť platiť za doučovanie bežnú sumu
 •  vytvoriť priestor kde deti majú možnosť dostať to, čo je pre mnohých iných úplnou samozrejmosťou – pomôcky k učeniu, potrebný pokoj a láskavé osoby, ktoré deťom s doučovaním pomáhajú
 •  skvalitnenie uplatnenia žiakov ZŠ

Tu poskytujeme doučovanie


Bánovce nad Bebravou 

Bojnice

Bratislava


Dunajská Streda

Gabčíkovo

Galanta

Bratislavská 1458/71

924 01 Galanta

Kontakt: 0951 081 538


Gbely

Handlová

Hlohovec


Holíč

Kysucké Nové Mesto

Leopoldov


Malacky

Modrý Kameň

Nováky


Piešťany

Prievidza

Revúca


Rožňava

Sabinov

Senica


Sereď

Skalica

Sládkovičovo


Stará Ľubovňa

Stupava

Šamorín


Šaštín - Stráže 

Trnava

Veľký Krtíš


Veľký Meder 

Vrbové 

Zlaté Moravce 


Doučovanie je možné poskytovať aj v domácom prostredí prípadne online po dohode. 


Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu

Mesto Sládkovičovo


Na stiahnutie