Projekt - Bezpečný priestor pre rodiny s deťmi 

Mať v komunite bezpečný priestor pre rodiny s deťmi je podľa nás základom.


Stav:

Nespustený 

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Cieľová skupina:

Rodič alebo rodina s dieťaťom/deťmi vo veku od 1 do 10 rokov v hmotnej núdzi


Informácie

Mať v komunite bezpečný priestor pre rodiny s deťmi je podľa nás základom. Dokonca aj v prípade, že daná rodina si nemôže pre svoju sociálnu situáciu dovoliť navštevovať rôzne detské centrá. Takéto miesta sú dôležité pre správnu socializáciu dieťaťa, čo mu pomôže napríklad  pri nástupe do školy. Vďaka animátorom sa rodičia môžu naučiť, ako sa s dieťaťom hrať, ako ho vzdelávať už od útleho veku. Rovnako si vedia rodičia medzi sebou odovzdávať poznatky, nápady a podobne. 

Pretože komunita je taká silná ako jej najslabší článok. 

Zabezpečujeme

 • bezpečný priestor na hry alebo vzdelávanie detí
 • k dispozícii sú hračky, knihy, základné hygienické potreby pre deti 
 • hry a vzdelávanie koordinuje/jú animátor/ky, opatrovateľ/ky. 

Služba je poskytovaná zdarma cieľovej skupine bez zohľadňovania trvalého pobytu. Podmienky prijatia / využívania priestoru

 • priestor môžu využívať: rodič alebo rodina s dieťaťom/deťmi vo veku od 1 do 10 rokov v hmotnej núdzi
 • pred začiatkom využívania služby je rodič povinný podať vyplnenú prihlášku na využívanie tejto služby ( prístupná je tu na stránke alebo osobne v objekte )
 • pred začiatkom využívania služby je rodič povinný oboznámiť sa so zmluvou o spolupráci/poskytovaní služieb a podpísať ju
 • pred začiatkom využívania služby je rodič povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom priestoru
 • priestor môže súčasne využívať 15 osôb vrátane rodičov 
 • za dieťa je počas celého pobytu zodpovedný jeho rodič, prípadne iný rodičom určený doprovod

Ciele projektu 

 •  vytvorenie a prevádzkovanie Bezpečného priestoru pre rodiny s deťmi 
 •  socializácia detí z rodín ohrozených chudobou
 •  vďaka animátorom sa rodičia môžu naučiť, ako sa s dieťaťom hrať, ako ho vzdelávať už od útleho veku 

Tu poskytujeme bezpečný priestor pre rodiny s deťmi

Sládkovičovo

 • Adresa: Poliklinika Sládkovičovo, J. Dalloša 1354/30, 925 21, Sládkovičovo
 • Telefón:
 • Otváracia doba:

  Nedeľa: 15:00 - 18:00

 • Kapacita zariadenia:  15 osôb 
 • Status: Nespustené 
 • Prebieha jednanie o prenájme priestoru

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu
Na stiahnutie