Projekt - Balíky hygienických potrieb a drogérie

Veľké množstvo ľudí si kvôli svojej sociálnej situácii môže len s problémami dovoliť nákup drogérie a hygienických potrieb.

Voľné balíky

29/50


Stav:

Spustený

Trvanie:

Neobmedzené

Dátum spustenia:

Ihneď po registrácii o. z.

Cieľová skupina:

Samoživitelia, rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti, dôchodcovia, sociálne slabé rodiny*

( *iba na odporučenie sociálneho pracovníka )


Informácie

Veľké množstvo ľudí si kvôli svojej sociálnej situácii môže len s problémami dovoliť nákup drogérie a hygienických potrieb.

Tento projekt sa zameriava na špecifickú cieľovú skupinu - matky samoživiteľky/otcov samoživiteľov , rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti, dôchodcov a * sociálne slabé rodiny ( * iba na odporučenie sociálneho pracovníka ).

Kapacita projektu je 50 balíkov mesačne. 

Poskytovanie drogérie a hygienických potrieb formou balíkov zasielaných na adresu pre osoby v zložitej sociálnej situácii je nesmierne dôležité a má viaceré výhody a pozitívne účinky pre ľudí v núdzi.

 • Dostupnosť a pohodlie: Zasielanie balíkov na adresu umožňuje ľuďom v núdzi získať potrebné hygienické potreby a drogériu bez toho, aby museli opustiť svoje miesto pobytu. Pre mnohých jednotlivcov, ktorí majú obmedzenú mobilnosť alebo sú vzdialení od miest, kde sa nachádzajú zdroje pomoci, je toto riešenie veľmi vítané.

 • Dôstojnosť a súkromie: Poskytovanie hygienických potrieb a drogérie prostredníctvom balíkov na adresu umožňuje zachovanie dôstojnosti a súkromia pre príjemcov. Nevyžaduje sa od nich, aby pomoc preberali verejne alebo požiadali o pomoc osobne, čo môže byť pre niektorých ľudí ťažké alebo ponižujúce.

 • Variabilita a individualizácia: Zasielanie balíkov na adresu umožňuje prispôsobiť obsah každého balíka potrebám a preferenciám príjemcu. To znamená, že každý balík môže obsahovať rôzne druhy hygienických potrieb a drogérie, ktoré sú pre príjemcu najužitočnejšie a najpotrebnejšie.

 • Kontinuita starostlivosti: Pravidelné zasielanie balíkov na adresu môže zabezpečiť kontinuitu starostlivosti a podpory pre osoby v zložitej sociálnej situácii. Tieto balíky môžu obsahovať nielen hygienické potreby, ale aj informačné materiály, kontakty na zdravotné a sociálne služby a podporné materiály, čo môže prispieť k celkovému zlepšeniu ich situácie.

 • Prevencia a zdravie: Poskytovanie hygienických potrieb a drogérie prostredníctvom balíkov na adresu môže tiež pomôcť predchádzať rôznym zdravotným problémom a chorobám spojeným s nedostatkom hygieny. Tým sa zvyšuje celková zdravotná pohoda a kvalita života príjemcov.

Týmto spôsobom môžeme poskytnúť praktickú a dôstojnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú, a prispieť k zlepšeniu ich životných podmienok.

Prístup k drogérii a hygienickým potrebám je pre ľudí v zložitej sociálnej situácii kritickým aspektom ich každodenného života a má zásadný vplyv na ich zdravie, sebavedomie a celkový blahobyt. Tento prístup nie je len otázkou komfortu, ale skutočnosti, ktorá môže mať vážne dôsledky na fyzické a psychické zdravie jednotlivcov.

 • Základné hygienické potreby: Drogéria a hygienické potreby ako mydlo, šampón, zubná pasta, toaletný papier, tampóny a podobne sú nevyhnutné pre udržanie osobnej hygieny a zdravia. Pre ľudí v zložitej sociálnej situácii, ktorí majú obmedzený prístup k týmto základným potrebám, môže byť ich nedostatok príčinou zdravotných problémov a nepohodlia.

 • Dôstojnosť a sebavedomie: Prístup k drogérii a hygienickým potrebám umožňuje jednotlivcom cítiť sa čistí, upravení a dôstojní. Tento pocit sebavedomia a sebaúcty je kľúčový pre psychické blaho a schopnosť zvládať každodenné výzvy a interakcie s ostatnými.

 • Prevencia chorôb a infekcií: Nedostatok hygienických potrieb môže viesť k zvýšenému riziku infekcií, dermatologických problémov a chorôb. Pravidelné používanie hygienických potrieb pomáha predchádzať týmto problémom a zlepšuje celkový stav zdravia.

 • Sociálna integrácia: Dobrá osobná hygiena je často nevyhnutná pre sociálnu integráciu a úspech v rôznych oblastiach života, ako sú vzťahy, práca a vzdelávanie. Nedostatok hygieny a zanedbávanie osobnej starostlivosti môžu viesť k sociálnej izolácii a diskriminácii.

 • Psychické zdravie: Zabezpečenie dostatočného prístupu k drogérii a hygienickým potrebám môže mať pozitívny vplyv na psychické zdravie jednotlivcov. Pomáha to znížiť úzkosť a stres spojený s nedostatkom týchto základných potrieb a umožňuje lepšie zvládanie ťažkostí.

Vzhľadom na tieto dôvody je dôležité, aby sme ako spoločnosť a ako poskytovatelia sociálnych služieb zabezpečili, aby ľudia v zložitej sociálnej situácii mali prístup k potrebným hygienickým potrebám. Týmto spôsobom môžeme podporiť ich zdravie, dôstojnosť a celkový blahobyt a pomôcť im prekonať ťažkosti, ktorým čelia vo svojom každodennom živote.


Podmienky poskytovania 

Kto môže požiadať o doručovanie balíkov ?

 • Samoživitelia, rodiny, ktoré sa starajú o zdravotne znevýhodnené deti, dôchodcovia. Ideálne, ak Vás odporučí iná nezisková organizácie, ktorej služby využívate. ) 

Ako dlho poskytujeme službu ? 

Pri dôchodcoch neobmedzene, pri deťoch - do 18 roku veku dieťaťa.

Ak spĺňate základnú požiadavku. Kontaktujte nás prosím na email: baliky@dotykdvochdlani.sk

V emaile prosím uveďte nasledovné:

 • Váš príbeh 
 • Diagnózy 
 • Aké hygienické potreby a drogériu najviac potrebujete
 • Služby akej organizácie už využívate 
 • Meno dieťaťa a jeho vek
 • Adresu na doručovanie ( meno na balík - na koho meno budeme balík posielať )
 • Telefonický kontakt

Následne Vás budeme kontaktovať ohľadom dojednania spolupráce. 


Voľné balíky 

29/50


Ciele projektu 

 •  skvalitňovať život ľuďom v zložitej sociálnej situácií 

Priebeh a výsledky projektu

Tu budú zverejňované všetky potrebné informácie a novinky.


Partneri projektu


Na stiahnutie