Projekt - 50x AED pre Slovensko

Ročne na Slovensku zomrie približne 35 000 ľudí na zástavu srdca. Každá minúta po náhlej zástave srdca znižuje šancu človeka na prežitie až o 10 %.Stav:

Spustený

Trvanie:

Do odovzdania všetkých AED 

Dátum spustenia:

1.7.2024

Cieľová skupina:

- školy, škôlky a iné zariadenia tohoto typu

- detské domovy

- poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

- kultúrne inštitúcie


Informácie

Ročne na Slovensku zomrie približne 35 000 ľudí na zástavu srdca. Každá minúta po náhlej zástave srdca znižuje šancu človeka na prežitie až o 10 %.

Dajme spoločne šancu na prežitie aj ľuďom v zložitej sociálnej situácii. 

AED defibrilátor (Automated External Defibrillator) je prístroj, ktorý sa používa na poskytnutie rýchlej a účinnej defibrilácie pri srdcových zástavách.

Jednoduché ovládanie a vizuálne aj zvukové pokyny prístroja ( v slovenskom jazyku ) vedú poskytovateľa prvej pomoci k záchrane života.

Kľúčovou vlastnosťou AED defibrilátora je schopnosť analyzovať elektrickú aktivitu srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a podľa potreby odporučiť prevedenie výboja. AED potom parametre pre výboj sám vyhodnotí a užívateľa vyzve k jeho prevedeniu stlačením označeného tlačidla.

Princíp fungovania AED vylučuje riziko neoprávneného prevedenia výboja, a teda aj poškodenia osôb zachraňujúcich alebo zachraňovaných.

Výhodou je, že defibrilátor je vhodný aj pre laikov, bez nutnosti absolvovania záchranárskeho kurzu prvej pomoci.

Zabezpečujeme

 • kúpu AED prístroja od nášho partnera SELVIT spol. s r.o. 
 • dodávku/pridelenie AED prístroja organizácii, ktorá spĺňa podmienky pridelenia ( dodržujeme poradie žiadostí )

AED je po splnení podmienok poskytované cieľovej skupine zdarma.


Prezentácia poskytovaného AED prístroja a jeho špecifikácie

i.on. AED - Automatický externý defibrilátor

Nová generácia automatických externých defibrilátorov od značky Instramed prichádza na Slovensko!
Kompaktný, jednoducho ovládateľný a spoľahlivý pri náhlej zástave dýchania a krvného obehu.

Základná verzia s obrázkovou svetelnou navigáciou a hlasovými povelmi v slovenskom jazyku.
Celková obsluha poloautomatického režimu AED je jednoduchá, iba cez jedno tlačidlo.
Svetelné kontrolky varujú na vybitú batériu v hornej viditeľnej časti aj cez obal AED.
Balenie obsahuje: AED, batériu, prenosnú tašku, dospelé elektródy + detské elektródy

Výhody i.on AED:

 • úsporná veľkosť: 25x25x6,9cm
 • nízka váha: 1,2kg
 • v praktickom obale s vreckami na ďalší materiál k prvej pomoci
 • pokyny v slovenskom jazyku
 • inteligentná pamäť pre ukladanie až 100 udalostí alebo nahrávanie okolitého zvuku pre neskoršiu možnosť stiahnutia do počítača a vyhodnotenia poskytnutej resuscitácie
 • výdrž batérie až 5 rokov (300 výbojov alebo 15 hod. nepretržitého monitorovania)
 • celková obsluha len jedným tlačidlom
 • stupeň krytia IP56

Ciele projektu 

 •  poskytnúť cieľovej skupine 50 ks AED 
 •  zvýšenie povedomia o použití AED 
 •  pomoc pri skvalitňovaní práce cieľovej skupiny 
 •  lepší prístup k prístrojom AED pre ľudí, ktorí sú v zlej sociálnej situácii

Pravidlá pridelenia AED 

- prideľujeme iba určenej cieľovej skupine ( informácia uvedená v hornej časti tejto stránky ) 

- prideľujeme iba organizáciám, ktoré pošlú vyplnenú prihlášku do projektu ( Proces podávania prihlášok do projektu bol ukončený. )

- prideľujeme podľa poradia prijatých prihlášok - následne zverejňujeme tu 


Organizácie, ktoré spĺňajú všetky pravidlá pridelenia AED pre I. kolo

Celkové poradie Názov organizácie Čas prijatia prihlášky ( dátum 1.7. )
1. SENIORKA n.o., Zvolen 00:01
2. Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 00:01
3. Ošetrovateľské centrum, Humenné 00:02
4. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o., Humenné 00:02
5. Základná škola, Uzovské Pekľany 131 00:02
6. Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Námestie 1. mája č. 1, Rožňava 00:02
7. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 00:02
8. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, s.r.o., Košice 00:02
9. Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, Žiar nad Hronom 00:02
10. Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín 00:02
11. Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Ulica Špitál 967/4, Zákamenné 00:02
12. Obec Prievaly 00:02
13. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 00:02
14. Rodinné centrum Dlháčik, Bratislava 00:02
15. Detské centrum U Macka Macíka, Banská Bystrica 00:02
16. PATRIA n.o., Drienovec 00:03
17. Pohoda seniorov, n.o., Galanta 00:03
18. Poľná kuchyňa Ľubica, Ľubica 00:03
19. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce 00:03
20. HESTIA n.o., Bratislava 00:03
21. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 00:03
22. Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice 00:03
23. Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami 33 00:03
24. Občianske združenie Barlička, Prešov 00:03
25. Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 00:03
26. Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica 00:03
27. Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom 00:03
28. Centrum pre deti a rodiny Kolíňany 00:04
29. Základná škola Miloša Janošku, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš 00:04
30. Obec Veľké Uherce ( Materská škola Veľké Uherce, č. 135 ) 00:04
31. Hospic Milosrdných sestier, Trenčín 00:06
32. CSS Radosť n.o., Prešov 00:06
33. Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 00:06
34. Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava 00:07
35. Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o., Trnava 00:07
36. Školský internát, Považská 7, Košice 00:08
37. Zariadenie sociálnych služieb Senium, Banská Bystrica 00:08
38. ADOS Advena/LAFI-TON s.r.o, Bratislava 00:09
39. Zariadenie sociálnych služieb Hron, Nemecká 00:11
40. Stredná odborná škola techniky a remesiel - Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec 00:13
41. Minerva n.o., Košice 00:13
42. Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin 00:19
43. Súkromná materská škola - ELBA, Smetanova 2, Prešov 00:27
44. Hélia n.o., Neporadza 00:44
45. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 00:45
46. Auxilium Plus n.o., Číž 00:49
47. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 01:05
48. Základná škola, Školská 4, Vrbové 03:40
49. Centrum pre deti a rodiny Trenčín 03:48
50. „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 05:09
51. Bonusové miesto Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice 05:30
52. Bonusové miesto Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 05:47
53. Bonusové miesto Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 05:47

Organizácie, ktoré spĺňajú všetky pravidlá pridelenia AED pre II. kolo

Celkové poradie Názov organizácie Čas prijatia prihlášky ( dátum 1.7. )
54. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 05:57
55. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok 06:03
56. Základná škola, Tulipánová 1, Nitra 06:27
57. Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku, Ul.Štefana Náhalku 396/10, Liptovská Teplička 06:30
58. Centrum sociálnych služieb Javorinská, Javorinská 2121/7A 81103 Bratislava 06:30
59. Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38, Smižany 06:30
60. PROVIDENTIA, Sládkovičovo 06:54
61. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice 06:58
62. DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Kláštor pod Znievom 07:14
63. Obec Krásnohorská Dlhá Lúka, ( Základná a materská škola s vyučovacím jazykom maďarským ) 07:14
64. Obec Jovice, ( Materská škola ) 07:15
65. Obec Fintice, ( Denný stacionár Fintice ) 07:18
66. Mestské centrum sociálnych služieb Malacky 07:21
67. Obec Tekovské Lužany ( Komunitné centrum ) 07:34
68. AUTIS, Trenčianske Stankovce 07:36
69. Obec Ňárad, ( Materská škola ) 07:37
70. Ostrov pomoci, Dunajská Lužná 07:41
71. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 07:45
72. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 07:47
73. Centrum pre deti a rodiny Kremnica 07:47
74. Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková 07:48
75. Mestská časť Košice-Juh 07:48
76. Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad 07:50
77. Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok 07:53
78. Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce 07:54
79. Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, M. R. Štefánika 3, Krupina 07:55
80. Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky 07:55
81. Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica 07:57
82. Mesto Hanušovce nad Topľou 08:00
83. Základná škola, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou 08:01
84. Základná škola s materskou školou, Lomná 36 08:04
85. Pod lesom n.o., Humenné 08:06
86. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 08:11
87. Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Diaľničná cesta 3, Senec 08:13
88. Zemplínska knižnica v Trebišove 08:22
89. Horný Harbok, n.o., Radvaň nad Laborcom 08:26
90. Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach 08:35
91. Spišské divadlo, Radničné námestie 279/4 05201 Spišská Nová Ves 08:41
92. Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Michalovce 08:51
93. Prosocia, Hurbanovo 08:54
94. DEŤÚRKOVO n.o., Prešov 09:31
95. Základná škola, Malcov 16, Malcov 09:34
96. Domov dôchodcov Dolné Saliby 10:17
97. Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda, Nezábudková 474/3 92901 Dunajská Streda 10:29
98. Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom 10:44
99. Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptovský Mikuláš 10:50
100. Obec Tvrdošovce, ( Kultúrny dom ) 11:03
101. Základná škola s materskou školou, Kravany 241, Kravany 11:16
102. Obec Slovenská Volová , ( Materská škola ) 11:33
103. Federácia Dobrovoľníkov, Rimavská Sobota 11:58
104. Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861/2 98055 Klenovec 13:12
105. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice 13:27
106. LaVieNa n.o., Košice 13:37
107. Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n. o., Ďurďošík 13:49
108. Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá 14:41
109. Základná škola, Ulica slobody 1, Košice 14:54
110. Obec Komoča 17:46
111. Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná 19:38
112. Diakonické sociálne centrum Élim, n.o., Elektrárenská 484/7 96001 Zvolen 19:51
---- 2.7. 2024
113. ( ADOS ) MUDr. Mária Drahňáková s.r.o., Kysucké Nové Mesto 07:34
114. Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina 07:42
115. Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov 07:46
116. Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice 08:45
117. Centrum pre deti a rodiny Piešťany 08:54
118. Základná škola, Zlatá 2, Rožňava 10:19
119. Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, Žilina 10:24
120. LIDWINA - Domov sociálnych služieb, Mládeže 14/1 07222 Strážske 10:59
121. Casa Slovensko n.o., Heydukova 2158/14 81108 Bratislava 11:18
122. Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1802/1 84104 Bratislava 11:34
123. AEVITAS, n.o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV, Snina 11:39

Informácie o priebehu 

 • Oslovujeme cieľovú skupinu. ( od 27.5.2024 do 27.6.2024 )
 • Už máme viac ako 50 prijatých prihlášok, ale kľudne môžete posielať ďalej. Bude aj druhé kolo projektu. Prvých 50 správne vyplnených prihlášok dostane AED v prvom kole, ostatní v ďalších kolách. O všetkom budeme informovať. ( 1.7. 2024 7:00 )
 • Všetky platné prihlášky do prvého kola sú už zaznamenané v tabuľke. Všetkých úspešných žiadateľov budeme informovať emailom o ďalšom priebehu. ( 2.7.2024 11:30 ) 
 • Prihlášky žiadateľov, ktoré nestihli prvé kolo, zverejníme v tabuľke pre druhé kolo. Realizácia druhého kola projektu bude oznámená všetkým žiadateľom, ktorí podajú svoju prihlášku do 2.7.2024, 12:00. Prihlasovanie po tomto dátume a čase už nebude možné. ( 2.7. 2024 11:30 )
 • Donorská organizácia povolila pridať ešte 3 miesta do I. kola projektu ( 2.7. 2024 13:00 ) 
 • Prosíme, sledujte svoj email, ktorý bol použitý pri registrácii. Veľká časť komunikácie o priebehu projektu bude prebiehať cez email. ( 4.7. 2024 13:00 ) 
 • Expedícia prístrojov: Prvé kolo distribúcie AED prístrojov začne v auguste.
 • Pridelenie prístrojov: Všetky AED prístroje budú pridelené do približne 4 mesiacov. t.j do 11.11. 2024 

Prihláška do projektu


Partneri projektu


Na stiahnutie

Prezentácia AED v pdf. formáte 

AED
PDF – 2.3 MB 231 downloads