Lukáš, Martin a Boris Waleczek

Keď sa pozriem na svoj život, vidím obrovskú zodpovednosť a mnoho výziev. Každý deň je bojom o to, aby sme mali dostatok jedla, základné potreby a zabezpečili si strechu nad hlavou. Napriek tomu sa nevzdávam. Verím, že so správnou podporou a pomocou dokážeme prekonať aj tie najväčšie prekážky.


Príbeh Gabriely Waleczekovej: Boj o dôstojný život pre mojich synov

Volám sa Gabriela Waleczeková a narodila som sa 6. októbra 1967. Žijem v Kamenanoch so svojimi synmi, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. Najmladší syn, Boris, je od narodenia ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) s diagnózami 71.1 a U99.03, ktoré zahŕňajú trvalú a nezvratnú inkontinenciu moču a stolice. Poberám na Borisa opatrovateľský príspevok, aby som sa mohla o neho starať doma.

Ďalší syn, Lukáš, je tiež plienkovaný a má diagnózy F70.1 a F91.8. Martin, môj najstarší syn, trpí nediferencovanou schizofréniou (F20.3) a je tiež ZŤP. V roku 2018 mu priznali invalidný dôchodok, ale nikdy nám ho nevyplatili, pretože nemal odpracovaných päť dôchodkových rokov. Aby sme mohli začať dostávať jeho dôchodok, musíme zaplatiť 5000 eur. Žijeme veľmi skromne a takáto suma je pre nás nedosiahnuteľná.

Môj druh, ktorý mi veľmi pomáhal, zomrel pred ôsmimi rokmi na rakovinu. Odvtedy sa o synov starám úplne sama. Bývame v rodinnom dome, kde nie je zavedená voda. Vodu si musíme nosiť, čo je veľmi náročné, najmä pri starostlivosti o synov, ktorí potrebujú špeciálnu starostlivosť a hygienu.

Naša situácia je ťažká, ale snažíme sa žiť čo najdôstojnejšie. Mojím cieľom je zabezpečiť svojim synom čo najlepšie podmienky, aj keď to znamená veľké obete. Boris vyžaduje neustálu starostlivosť a kontrolu. Lukáš a Martin potrebujú pravidelné lekárske prehliadky a špeciálnu starostlivosť. Starostlivosť o nich je náročná, ale robím všetko, čo je v mojich silách, aby som im zabezpečila lepší život.

Keď sa pozriem na svoj život, vidím obrovskú zodpovednosť a mnoho výziev. Každý deň je bojom o to, aby sme mali dostatok jedla, základné potreby a zabezpečili si strechu nad hlavou. Napriek tomu sa nevzdávam. Verím, že so správnou podporou a pomocou dokážeme prekonať aj tie najväčšie prekážky.

Ak máte možnosť a chcete nám pomôcť, budeme nesmierne vďační za akúkoľvek podporu. Váš príspevok môže výrazne zlepšiť kvalitu života mojich synov a pomôcť nám v boji o dôstojný a stabilný život. Ďakujem vám za prečítanie nášho príbehu a za vašu podporu.