2 % z dane

Aj darovaním Vašich 2% z dane z príjmu spolu dokážeme podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí našu pomoc dnes potrebujú.


2 % z dane z príjmu

Aktuálne nie sme príjemcom 2% z dane z príjmu. Naša organizácia dočasne nespĺňa kritériá na príjem tohoto príspevku. ( dĺžka fungovania organizácie ) 

Zoznam oprávnených príjemcov 2% z dane z príjmu nájdete na: dvepercenta.sk  a notar.sk